Focus op de toekomst

We hebben met elkaar een raar jaar achter de rug. Begin dit jaar hielden we nog lezingen over erfrecht en levenstestamenten bij ons op kantoor. Handzame leuke groepen mensen met elkaar in de grote notariskamer. De dreiging van een pandemie leek ver weg.

Van lieverlee kregen de gezelschappen door de opgelegde beperkingen steeds kleinere samenstellingen. Verkopers van woningen die zomaar bij de overdracht van hun dierbaar huis niet meer mee naar de notaris mochten, maar daarvoor een volmacht moesten tekenen. Afstandelijk en kil. Niet alleen minder gezelligheid bij de overdrachten van de woningen. Mag het mondkapje af of moet het op? Beslagen brillen. Handen desinfecteren bij de ingang graag. We krijgen die geur bijna niet meer uit onze neus….. Ondertekening van testamenten en levenstestamenten in verzorgingshuizen, of zomaar buiten in een straat, achter glas. Met van die stinkende rubberen handschoentjes aan. Nee, de pen mag u houden anders moeten we die toch desinfecteren. Honderden gesprekken gevoerd met videobellen, tot je er schor van werd. Digitale handtekeningen onder volmachten. Verdrietige mensen die een feestje van de ondertekening van schenkingsakte met alle kinderen hadden willen maken, maar waar geen hol aan is als je kinderen er niet bij mogen zijn omdat de groep dan veel te groot is. De soms hemeltergende eenzaamheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ondanks alles waren we er voor u en hebben we geprobeerd alles zo goed mogelijk in de juiste banen te leiden en voor alles praktische oplossingen te vinden. Omdat we er nogal druk mee waren, is het jaar gevoelsmatig voor ons omgevlogen. Misschien voelt u dat ook wel zo. En ondertussen blijven we onszelf voorhouden dat het anders wordt. Dat het volgend jaar weer normaal wordt. Dat we weer met alle 14 collega’s tegelijk op kantoor kunnen werken. De hoop op die toekomst houdt ons wel een beetje op de been.

Gemengde gevoelens
Ons vak brengt met zich mee dat we snel moeten kunnen schakelen. Zo is er naast het coronaleed ook nog het andere echte menselijke leed, waar we jaar in jaar uit mee te maken hebben. Ouders die soms hun kinderen al jaren niet meer spreken of die een kind hebben verloren. Mensen die te verstaan hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben of weten dat ze dement gaan worden. Anderhalf uur later gevolgd door grote vreugde van blije mensen met huwelijksplannen of met een kind op komst. Of gewoon heel fijne gezellige mensen, waar je niet mee uitgepraat raakt over gedeelde interesses en meningen, en waar je soms onbedaarlijk mee kunt lachen. Voor al die mensen is een toekomst te regelen. Hoe kort soms ook. Ook die mensen, hoe verdrietig soms ook, proberen we met het hart onder de riem en ontzorgd de deur uit te laten gaan. Een toekomst waar we een steentje aan bij hebben kunnen dragen.

75 jaar
Een verleden van 75 jaar, zoals dat van onze lokale krant, is natuurlijk prachtig. Helemaal als je kunt zeggen dat je dat in ons beschermde, van oorlog gevrijwaarde, aangeharkte maar prachtige land vol voorzieningen en verzekeringen hebt kunnen beleven. Voor iedereen is er een vangnet en, als we de leeftijd hebben: AOW. We zorgen goed voor elkaar. Het kan natuurlijk altijd nog veel beter en op het gebied van het milieu en echte gelijkheid voor iedereen hebben we zeker nog een flink aantal slagen te maken. We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar zullen het in de toekomst moeten doen. Die toekomst is van iedereen. Ook daar willen we, kunnen we en zullen we aan bijdragen.

Focus op de korte termijn
We houden ons voor dat in de loop van het volgend jaar de dag komt, waarop we allemaal weer gewoon kunnen doen en niet na elke begroeting gelijk onze handen gaan wassen. We proberen te focussen op die toekomst. Er komt weer meer ruimte voor klein geluk en ontspannen gezelligheid. Aan de andere kant kunnen we snel schakelen. Als er redenen zijn kunnen we op zeer korte termijn ontzorgen, bijvoorbeeld met een testament.

Focus op de middellange termijn
We helpen mensen bij het regelen van hun eigen toekomst. Niet alleen bij de koop van hun huis, maar ook bij de koop, verkoop of groei van hun bedrijf. We zorgen er verder voor dat ze altijd de regie in eigen handen kunnen houden, ook voor het geval ze in de toekomst de weg kwijtraken. En zeker ook voor het geval ze er niet meer zijn. En dat alles zonder onnodig veel belasting te betalen. We wonen wel in Nederland natuurlijk. We houden de vinger aan de pols en blijven meedenken.

Focus op de lange termijn
Onze polder bestaat over 75 jaar nog steeds. Hoe zou die er dan uitzien? Er zullen grote efficiënte hightech agrarische bedrijven zijn, maar misschien ook wel kleine gevarieerde specialisten. De Ketelbrug zal vervangen zijn door een grotere brug, waar zonder twijfel een dubbel spoor overheen loopt. Onze dijken zullen nog steviger en hoger zijn. Onze energie komt uitsluitend van onze eigen energiebronnen. Auto’s zweven over magnetische velden. Onze huizen zijn dan volledig energieneutraal. Onze kleinkinderen gaan dat allemaal meemaken. Mooi idee toch?
Ook aan die toekomst wordt nu al gewerkt. We werken mee aan nieuwe initiatieven, fuseren scholen polderbreed, denken mee met uitvinders, waarborgen toekomstige plekken voor energievoorzieningen, richten lokale (energie)coöperaties op en ondersteunen die. Ook promoten we ons werelderfgoed en onze prachtige bossen. Die zullen we in de toekomst hard nodig hebben. Duurzaamheid voorop.

Onze focus
We zijn poldermensen. Uit de klei getrokken. Hier geboren en getogen. Wij spreken de taal van de polder, zijn behept met de bijpassende nuchterheid en mentaliteit. Met de bijbehorende ruime blik is onze focus op uw toekomst gericht. Als het nodig is: op de korte termijn. Sowieso op de lange duur en waar al mogelijk op de verre toekomst.

De toekomst. Je kunt er maar beter klaar voor zijn.

Wij wensen u hierbij in ieder geval fijne feestdagen (korte termijn), een heel goed 2021 (middellange termijn) en de polder een prachtige toekomst (lange termijn).

Peter Prummel Notariskantoor

Peter Prummel Notariskantoor
Boslaan 19, 8302 AA Emmeloord
Telefoon: 0527-617447
info@notarisprummel.nl
www.notaris-prummel.nl