Van Hoefsmid tot modern Mechanisatiebedrijf: Weevers in Marknesse

Vlak na de eerste verpachting in 1947 wordt door dhr. Lindenbergh van de Directie in Zwolle, aan Toon Weevers toestemming verleend in 1948 een landbouwsmederij te beginnen in een door de Directie te bouwen noodsmederij aan de Emmeloordseweg.

Het werk is vooral ambachtelijk: paarden beslaan, ploegscharen uitsmeden, lassen, richtwerk, constructie smeedwerk, beleggen van eggetanden, en kachelpijpen installeren. Zonen Cees en Dik komen in de smederij werken en moeder Truus Weevers runt een kleine winkel in een hoek van de noodsmederij, waar met name gereedschap, zoals hooi-, aardappel- en bietenvorken, graanwieders, zeisen en eenvoudige huishoudelijke artikelen, als emmers en teilen, worden verkocht.

De eerste trekker een Massey-Harris 55K, waarop een werkpaard wordt ingeruild, wordt in 1948 verkocht, en in 1952 wordt Weevers voor Kuiken dealer van John Deere en Bolinder-Munktell, dat weer wordt opgevolgd door het eerste Nederlandsche dealerschap van Fiat tractoren in 1957.

Weevers verhuist in 1953 naar de Oudeweg. Zoon Dik en zijn vrouw Trees nemen het bedrijf in 1967 over en moderniseren gebouwen en bedrijfsmiddelen. Dik heeft oog voor innovatie, maatwerk en samenwerking, vaak ingegeven door klanten. Voor fruittelers zijn zelfdenkende schoffels, plukstellingen en kistenoprapers (bekend als “Pakpony”), gemaakt. Voor de akkerbouwers zijn o.a. ontsmettingsbakken, transporteurs en stortbakken geproduceerd.

Als Dik in 1994 plotseling overlijdt, zetten zijn vrouw Trees en zoons Adrie en Peter het bedrijf voort in nauwe samenwerking met broer Tonny vanuit de Nieuwstad in Lelystad.

Belangrijk is de overstap in 1999 naar het Massey Ferguson dealerschap voor heel Flevoland. In 2006 wordt het Premium-dealerschap voor Grimme verworven en wordt Trimble GPS techniek in Flevoland geïntroduceerd. Vanaf 1 maart 2006 rijden tractoren van Weevers automatisch op 2 cm. nauwkeurig over de akkers.

De schaalvergroting, professionalisering en het toename van grotere landbouwmachines wordt aangegrepen om in 2007 een nieuwe moderne werkplaats te openen en wordt de vestiging Emmeloord geïntegreerd in Marknesse. 

Heden
In 2020 wordt de bedrijfsnaam omgedoopt tot WeeversNieuwstad BV na de samenvoeging van 3 vestigingen Lelystad, Rutten (voorheen D.M.S.) en Marknesse. Hiermee wordt de weg geëffend voor de 4e generatie Rick en Tom Weevers. De Mechanisatie branche innoveert snel, denk aan innovaties in IsoBus, Canbus, Senor- en cameratechnieken, emissietechniek, autonomie, data exchange en drifttechnieken. Door één sterk bedrijf te maken, zijn we slagvaardiger om aan deze veranderingen invulling te geven en verder te ontwikkelen. 

www.weeversnieuwstad.nl