New Year's Party Marknesse online

Marknesse – Wat had de Nieuwjaarscommissie er veel werk van gemaakt om van deze New Year’s Party iets bijzonders te maken. Een mooie locatie, een gevarieerd programma, waarbij leuke prijzen te verdienen waren, kortom iets heel fijns om samen Online te beleven!

De avond werd geopend vanuit Studio 1 in Media Centrum Marknesse en werd zoals altijd georganiseerd door de Ondernemersvereniging, Dorpsbelang en Sportvereniging Marknesse.
De avond in dit mooie ruime pand werd aangekondigd door Esther en Nadina en hierna werd gestart met  een leuke welkomstvideo.

Vollenhoverweg

Hierin werden enkele nieuwe bewoners gevraagd waar zij vandaan kwamen en wat zij van Marknesse vonden. Zij kwamen o.a. uit Biddinghuizen, Dronten en zij prezen de ruimte en de rust, het vinden van een mooi huis met tuin, de ruimte en vooral de vrijheid. Ook was er iemand uit Vollenhove en hij kwam toevalligerwijs een huis tegen aan de Vollenhoverweg, toch een beetje Vollenhove. En vooral een mooi schuur bij dit huis en wat hen vooral is gebleken dat Marknesse ondanks het Corona een hecht dorp is.
Interview.

Het eerste wat op het programma stond, was natuurlijk een klein interview met de voorzitters, op afstand maar wel Live. Er ontbrak één voorzitter, maar dit kwam even later ter sprake. Kelvin sprak als eerste Martin, de voorzitter van OVM, hij denkt niet in problemen, maar wel in oplossingen.

Terugblik

Er werd even teruggekeken op 2020 en Hans, voorzitter van Dorpsbelang noemde Marknesse met jaar 3700 inwoners een levendig dorp met veel aandacht en hij heeft Gerard (voorzitter van SVM) gesproken en hij zoekt nog steeds een nieuwe voorzitter, misschien wel een dame.

Martin ging verder: Er zijn nieuwe bedrijven gekomen (o.a. een Jachtbouwbedrijf, Chalet bouw); Ondernemen in Marknesse is top! Er zijn goede faciliteiten, het is goed ondernemen en gemiddeld is het hier nog niet zo slecht. Hans: Tijdens de jaarvergadering in oktober 2020 is het nieuwe  Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) gepresenteerd, we hebben een Mini-Dorpsfeest (online) gehad en ook Sinterklaas was online gearriveerd. 

Er heerst een Pioniersgeest en net als overal, is in ons dorp ook Online veel gebeurd. Verder hadden we een tulpenactie en werd er een kleine attentie in de december maand rondgebracht. Dat werd zeer gewaardeerd.
Ook zijn we volop bezig met het realiseren van een Nieuwe Dorpshuis; de eerste actie de Kerstbingo, ook weer online, heeft veel kijkers gehad en heeft een mooi bedrag opgeleverd!!

Ook hieraan hebben weer veel vrijwilligers meegewerkt en dat is de kracht van  Marknesse.
Toch zouden we graag die stoel van SVM weer vullen en “ik doe de oproep: Mensen vul die stoel!!
Een vereniging zonder voorzitter in dit grote dorp, dat kan toch niet”!

Rikie Ruis