Milieueffecten bedrijventerrein Port of Urk onvoldoende in beeld

Urk - Het milieueffectrapport laat niet alle milieueffecten van het bedrijventerrein Port of Urk zien. Het rapport is op belangrijke onderdelen niet duidelijk en bevat onjuiste vergelijkingen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Urk had haar gevraagd om het rapport te beoordelen.

De gemeente Urk wil met een nieuw bedrijventerrein ruimte bieden aan bedrijven uit het visserijcluster en de maritieme sector, en aan bestaande bedrijven uit Urk. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Servicehaven

Direct naast het bedrijventerrein wil de provincie Flevoland een haven aanleggen. Deze servicehaven richt zich ook op de maritieme sector en de visserij. Het rapport moet duidelijk maken hoe de twee plannen met elkaar samenhangen. Ook moet het laten zien hoe het bedrijventerrein zich gaat ontwikkelen als de haven er niet komt.

Bij de effecten van het bedrijventerrein is rekening gehouden met de toekomstige Zeeheldenwijk en de haven. De gegevens zijn echter niet op de juiste manier toegepast. Doordat de verkeersgegevens niet goed zijn gebruikt, kloppen mogelijk ook de stikstofberekeningen en de geluidshinder niet.

De Commissie vindt dat het rapport niet alle informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De gemeente zal een aanvulling op het rapport opstellen voor ze een besluit neemt.