Samenwerking GGD en ZONL bij jeugdgezondheid

Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en de GGD Flevoland willen in Noordoostpolder en Urk intensiever samenwerken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.

‘Ons staat voor ogen een doorgaande lijn in de jeugdgezondheidszorg. Ouders én kinderen van 0 - 18 jaar moeten zonder onderbreking terecht kunnen bij ons voor informatie, advies en zorg. Zoals we dat tot op heden hadden georganiseerd is niet meer van deze tijd’, aldus Albert Hilvers, bestuurder van ZONL. ‘Ik ben daarom blij met de vernieuwde en intensievere samenwerking met de GGD. Zo kunnen we de zorg voor ouders eenvoudiger en toegankelijker maken.’

De jeugdgezondheidszorg in noordelijk Flevoland kent nu nog een onderverdeling: consultatiebureauzorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar door ZONL en de ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar door de GGD. Met de nauwere samenwerking is er een ononderbroken keten van jeugdgezondheidszorg in de Noordoostpolder en op Urk.

‘Preventieve gezondheidszorg in Flevoland is erg belangrijk, en een goed en compleet zicht op de gezondheidsontwikkeling van de jeugd helpt hierbij. We hebben al heel veel kennis en data in huis bij beide organisaties en daar gaan we nu ook beter gebruik van maken’, licht Marjan Vluggen, directeur GGD van GGD Flevoland toe.

Concreet betekent dit dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van beide organisaties afspraken maken over een goede overdracht, het uitwisselen van informatie en kennis en gezamenlijk trainingen volgen. ‘Eigenlijk stond alles al in de startblokken’, vervolgt Albert Hilvers. ‘Maar de corona-pandemie heeft ons ingehaald en daar was in 2020 begrijpelijkerwijs alle focus op gericht. Dit nieuwe jaar grijpen we aan om een doorgaande kwalitatieve lijn voor onze jeugd neer te zetten.’