School maakt plaats voor woningen

Luttelgeest - De sloop van de voormalige basisschool De Klipper in Luttelgeest is begonnen. De gemeente Noordoostpolder heeft een budget van 232.460 euro beschikbaar gesteld om het gebouw met de grond gelijk te maken en de locatie aan de Kerkstraat bouw- en woonrijp te maken.

Op de plek waar de school stond worden maximaal negen twee-onder-één-kap en/of rijwoningen en twee vrijstaande woningen gerealiseerd, parkeerplaatsen en groen. De aangrenzende voormalige rooms katholieke kerk, die de gemeente 2 jaar geleden kocht, krijgt ook een woonfuctie. Er komen 6 woningen in, waarbij het markante gebouw behouden blijft.

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om in haar vergadering van 1 maart in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Met de plannen wil de gemeente een goed woningaanbod behouden voor Luttelgeest.