Temperatuur van akker op smartphone bekijken

Regio - Wim Bastiaanssen van IrriWatch heeft afgelopen zomer testen gedraaid met satellieten om zo de temperatuur van gewassen en akkers inzichtelijk te maken.  

De uitkomsten daarvan kunnen agrariërs helpen om percelen op de juiste manier te beregenen of te bemesten met een betere oogst tot gevolg.

Satellietbeelden

Bastiaanssen, van oorsprong afkomstig uit Luttelgeest, adviseert boeren over de hele wereld over onder andere beregening van hun land. Dat doet hij naar aanleiding van satellietbeelden. „Met die beelden leer je een kavel écht kennen”, stelt Wim.

Een satelliet die op ruim 700 kilometer van de aarde draait levert dagelijks informatie aan over bodemvochtigheid en de temperatuur van een stuk land en het gewas dat er groeit. De foto hiernaast is gemaakt op 7 augustus 2020, een dag waarop te temperatuur uitkwam op 34 graden. Op de kaart is te zien hoe gewassen tussen Luttelgeest en Bant omgaan met die hitte. De temperaturen liggen tussen de 25 (blauw) en 42 (rood) graden. 'Je ziet dat sommige gewassen aardig koel bleven deze zomer terwijl anderen een enorme opdonder kregen', merkt Bastiaanssen op. 

Temperatuur

De temperatuur van een gewas is onder andere afhankelijk van de bodemopbouw, de bodemvochtigheid en de hoeveelhaeid mest in de grond. Na het bekijken van deze satellietbeelden kan een boer bijvoorbeeld beslissen om meer te beregenen of meer te bemesten. IrriWatch levert naast de beelden ook advies. 'Dit is hartstikke nieuw, boeren kunnen bij ons een abonnement afnemen en krijgen dan dagelijks een update op de smartphone over de temperatuur van hun land', sluit Wim Bastiaanssen af.

Robert Jansema