Enquête onder agrariërs in Flevoland over voor hen toepasbare stikstofmaatregelen

Regio - De provincie Flevoland moet een bijdrage leveren om de stikstofuitstoot terug te dringen. In een enquête wordt agrariërs gevraagd naar maatregelen die zij toepasbaar zien op hun bedrijf.

Door stallen te verduurzamen of stikstofreducerende innovaties toe te passen, kan de uitstoot van ammoniak omlaag gebracht worden. De provincie wil die ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren. Om de verdeling van provinciale middelen zo toepasbaar en aantrekkelijk mogelijk in te zetten voor agrariërs, voert de provincie een enquête uit in de sector. Dit is een van de suggesties uit de maatwerkgesprekken die de provincie voert met bedrijven die stikstof uitstoten. Het doel is om een beter beeld te krijgen welke stikstofreducerende maatregelen de agrariërs zelf zouden willen toepassen in hun bedrijf en welke overwegingen daarin mee spelen.

De enquête staat open tot 2 maart 2021. Op basis van de reacties wordt bekeken voor welke maatregelen het meeste draagvlak onder agrariërs is. Vervolgens wordt gekeken of één of meerdere maatregelen opgenomen kunnen worden in een subsidieregeling of een ander stimuleringsproject.