Strandje in Speelbos Urk wordt groter

Urk - De gemeente Urk, Stichting Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland zijn begonnen met groot onderhoud en het opknappen van het speelbos langs de Staartweg op Urk. De hele operatie duurt tot de herfst.

Het werk wordt uitgevoerd in drie fases te beginnen met een grote opschoonbeurt en het open maken van het speelbos. Op dit moment wordt overtollige begroeiing, struiken en bosschages verwijderd en worden de watergangen en taluds schoongemaakt. Zo komen er weer een open structuur en open plekken in het speelbos.

Meer strand

Verder worden de bestaande speeltoestellen opgeknapt en komen er enkele nieuwe speeltoestellen.In fase 2 wordt de waterkant langs de sloot verder verzand. Zo komt er meer water en strand en wordt meer waterplezier voor kinderen gecreëerd. De voormalige zandrug “de Staart’’ die het speelbos kruist, wordt beter zichtbaar door het afgraven van de bovengrond. Ook wordt er een wandelpad rond het Staartreservaat aangelegd.

Veilige oversteek

In de afrondende worden na de zomer de oversteekplaatsen bij de Staartweg veiliger gemaakt. Dit wordt eerst door middel van markeringen uitgevoerd. Met de reconstructie van de Staartweg die over twee jaar gepland staat, worden de oversteken definitief gewijzigd en veiliger gemaakt. Dan worden er middengeleiders aangebracht.