Jolanda Winters kwartiermaker FPF in Noordoostpolder en Urk

Emmeloord – Jolanda Winters is een van de twee nieuwe kwartiermakers bij de Flevolandse Patientenfederatie (FPF). Ze richt zich op Noordoostpolder en Urk.

Sinds 2017 zet de Flevolandse Patiëntenfederatie zich in voor het versterken van de inspraak van burgers in hoe de zorg in Flevoland is georganiseerd door in gesprek te gaan met zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen. De twee kwartiermakers moeten de contacten en samenwerking met cliëntenraden, patiëntenverenigingen en adviesraden sociaal domein in Flevoland versterken.

De Flevolandse Patiëntenfederatie heeft voor dit werk een subsidie ontvangen van ZonMW en de provincie Flevoland. De FPF speelde een actieve rol in het scherp houden van zorgaanbieders en verzekeraars om na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen weer een goed alternatief voor Flevoland op te zetten.