Economie 2020 krimpt het minst in Flevoland

Regio - De economie in Flevoland is in 2020 het minst gekrompen (ongeveer -2 procent) in Nederland. De krimp bleef beperkt door goed presterende leasebedrijven en de groei van de detail- en groothandel, meldt het CBS.

Verder hebben de door de crisis getroffen bedrijfstakken, zoals de horeca, reisbemiddeling en personenvervoer, een minder groot aandeel in de economie van Flevoland. In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie in 2020 het sterkst gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk ongeveer 7 en 5 procent.

Landelijk 3,8 procent krimp

Vorige week maakte het CBS bekend dat de economie landelijk in 2020 met 3,8 procent is gekrompen.
De krimp in Noord-Holland werd met name veroorzaakt door minder vliegverkeer op Schiphol en het stilvallen van de reisbemiddelingsbranche. De krimp van ongeveer 5 procent in de provincie Groningen werd vooral veroorzaakt door de verminderde gaswinning. De economie van Limburg kromp met ongeveer 4 procent en in de resterende provincies was de krimp ongeveer 3 procent.