192 Agrariërs uit Flevoland reageren op enquête toepasbare stikstofmaatregelen

Regio - Maar liefst 192 agrariërs hebben in februari de enquête van de provincie Flevoland ingevuld over toepasbare stikstofmaatregelen. De provincie wilde graag van de agrarische sector weten welke maatregelen zij toepasbaar zien op hun bedrijf.

Flevoland moet een bijdrage leveren om de stikstofuitstoot terug te dringen. Alleen dan kan de provincie blijven ontwikkelen en kan natuur een kans krijgen om te herstellen. Ook agrariërs spelen een belangrijke rol hierin. Door stallen te verduurzamen of stikstofreducerende innovaties toe te passen, kan de uitstoot van ammoniak omlaag gebracht worden.

Analyse resultaten

Het merendeel van de respondenten is gevestigd in de Noordoostpolder en Dronten. De meeste reacties zijn van akkerbouwers, gevolgd door rundveehouders. De reacties worden nu zorgvuldig geanalyseerd om zo in kaart te brengen welke maatregelen het meest genoemd worden als kansrijk en toepasbaar. Daarbij kijken we ook naar de motivatie van een agrariër om hiervoor te kiezen, maar ook naar de nadelen die zij hierbij zien. Op basis van de reacties en gesprekken met de sector, wordt gekeken of één of meerdere maatregelen opgenomen kunnen worden in een subsidieregeling of een ander stimuleringsproject.

Gedeputeerde Harold Hofstra: 'Ik ben blij met de hoge respons op deze enquête. Het is en blijft belangrijk om goed met elkaar in gesprek te blijven en goed te luisteren naar wat er speelt. Ik kijk er naar uit om de resultaten van de enquête met de sector te bespreken'.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst op 25 maart worden er meer resultaten van de enquête gedeeld. Ook zal via deze site vervolgens een uitgebreidere terugkoppeling worden gegeven.