Stichting Kinderopvang Noordoostpolder: Daar ontdek je jezelf

Aangeboden door: SKN

Bewegen

Op de kinderdagverblijven van SKN werken beweegcoaches. Zij stimuleren het bewegen bij jonge kinderen. Bewegen bij kinderen is belangrijk omdat een kind op die manier verschillende bewegingen leert en ook ontdekt het kind zijn eigen lichaam.
Bewegen heeft daarnaast ook een positief effect op de bot- en spierontwikkeling, hersenontwikkeling en preventie van overgewicht. 
Voor (jonge) kinderen is spelenderwijs bewegen dus heel belangrijk.

Beweegtips voor baby’s

 • Op de buik: Je kan vanaf de geboorte, je baby zoveel mogelijk op zijn buik leggen. Door deze houding krijgt de baby de kans om zijn rug te ontwikkelen. Vanuit buikligging leert de baby ook in andere houdingen te komen, bijvoorbeeld zitten en kruipen.
 • Geen gladde ondergrond: Leg je baby niet op een gladde ondergrond of een tapijt dat wegglijdt. Je baby zal dan te veel moeilijkheden ondervinden om te bewegen. Hierdoor zal hij zich onveilig voelen.
 • Beperk speelgoed: Wanneer je baby in zijn box speelt, mag hier niet te veel speelgoed in liggen. Je baby moet genoeg ruimte hebben opdat hij zich vrij kan bewegen.
 • Vrij rondlopen: Laat je baby niet altijd in de box spelen. Je kan je baby uit de box halen zodat hij ruimte krijgt om te kruipen en zijn omgeving te verkennen.

Voorlezen

Waarom is voorlezen belangrijk? Het kan een groot effect hebben op de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats is voorlezen vooral leuk. Het geeft een moment van rust en versterkt de band tussen kind en ouder/verzorger. Voorlezen kan de ontwikkeling van een kind bovendien enorm helpen.. Kinderen leren allerlei nieuwe woorden, krijgen begrip voor cijfers en letters en ontwikkelen taalgevoel en taalbegrip. Ze ontdekken bijvoorbeeld hoe ze zinnen kunnen opbouwen en woorden uitspreken.

Voorlezen laat ook zien dat het in het leven soms anders gaat dan kinderen zouden willen. Daardoor leren ze te incasseren en te relativeren. Met voorlezen prikkel je bovendien de fantasie. Terwijl je voorleest, denken kinderen al na over hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. En wat ook mooi is aan voorlezen, is dat kinderen sociaal-emotioneel kunnen groeien. Door voor te lezen, leren kinderen zich te verplaatsen in de leef- en ervaringswereld van de ander. De voorlezer en de kinderen kunnen met elkaar praten over het verhaal. Ook kunnen kinderen de informatie uit het verhaal gebruiken om op een eigen manier onderzoek te doen naar onderwerpen die op dat moment leven.

Aandacht voor het milieu

Het goede voorbeeld geven. Niet altijd makkelijk, maar wel heel belangrijk. Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen en daarom is het belangrijk dat we het goede voorbeeld geven. In de eerste week van februari hebben we bij SKN aandacht besteedt aan het milieu. Op de Nationale Warmetruiendag kwamen we allemaal in een warme trui naar de BSO.

We hebben de radiator een graadje lager gezet en voerden gesprekjes met de kinderen over energie. Energie kun je niet zien en daardoor hebben kinderen vaak geen idee wat er allemaal energie kost. Welke apparaten werken er op energie ,zoals een lamp, een radiator, de spelcomputer, maar ook een koelkast. Door kinderen hiervan bewust te maken, kunnen ze leren om zuiniger om te gaan met energie. Energieverspilling is slecht voor de natuur en allerlei diersoorten. We legden bijvoorbeeld uit dat de ijsbeer zijn leefgebied kwijtraakt als de poolkappen smelten.

Liedjes

Jonge kinderen hebben veiligheid nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.Vaste liedjes helpen daarbij. Ze geven herkenning en voorspelbaarheid, een kindje weet wat er komt.
Op de kinderdagverblijven zingen we verschillende liedjes tijdens de opvangdag. Elke activiteit van opruimen, eten en slapen gaan heeft een eigen liedje.
Door met kinderen te zingen en te spelen ontstaat er interactie. Je hebt samen plezier en je leert elkaar steeds beter kennen.
Ook helpt zingen de taalontwikkeling te stimuleren. Wanneer je zingt praat je eigenlijk tegen je kindje. Het leert dan klanken en woorden te herkennen.

Lentetips voor kinderen van 1 tot…..

Laat kinderen kennis maken met de natuur door:

 • samen met uw kind bloembolletjes te planten
 • zelf een kruidentuintje te maken
 • een lekkere picknick te organiseren
 • een mooie stoepkrijttekening met uw kind te maken
 • leuke boekjes buiten te lezen
 • een herbarium met uw kind te maken
 • samen lammetjes te kijken

Stichting Kinderopvang Noordoostpolder
t 0527 - 62 06 13
e info@sknop.nl
w www.sknop.nl
a Europalaan 40a, Emmeloord