‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Espel - Het is de lijfspreuk van Riny Balk en hij komt met talloze voorbeelden op de proppen om de woorden kracht bij te zetten. ‘Met de clubs om ons heen kunnen we alles bespreken. Ze denken goed mee.’

Balk, al weer negen jaar voorzitter van SC Espel, laat met gepaste trots de vernieuwingen zien die de voetbalclub in anderhalf jaar heeft gerealiseerd: het nieuwe trainingsveld, voorzien van ledverlichting, de moderne dug-outs en een aanzienlijk aantal nieuwe reclameborden langs het hoofdveld, goed voor meer inkomsten. En binnen een paar maanden wordt tussen de ijsbaan en het trainingsveld een tegelpad naar de volkstuinen aangelegd, met financiële hulp van Dorpsbelang Espel. ‘Ik woon bijna 20 jaar in Espel en ik kan je zeggen: de saamhorigheid is ontzettend groot. Dat geldt trouwens ook voor de voetbalclub.’

Splinternieuwe dug-outs

De parel aan de kroon van de samenwerking is het multifunctionele centrum op sportpark De Bosrand. Ook nog maar een paar jaar geleden uit de grond gestampt door een combinatie van vrijwilligerswerk, creativiteit, massale inzet van Espelers en medewerking van gemeente Noordoostpolder. Sindsdien is SC Espel in volle vaart doorgegaan met (duurzame) vernieuwingen op de voetbalaccommodatie. Door samen te werken met andere clubs en binnen de eigen gelederen. Mooi voorbeeld van het laatste: de splinternieuwe dug-outs in de clubkleuren. Ontworpen door een clublid, gemaakt door het bedrijf van twee clubleden en geplaatst door vrijwilligers, die ook het grondwerk deden.

‘De nieuwste sieraden’, zoals Riny Balk de dug-outs noemt, vormen het voorlopige sluitstuk van een reeks vernieuwingen. De voorzitter is ook heel blij met het trainingsveld en de ledverlichting. Gevolg van samen optrekken met de ijsvereniging en gemeenteambtenaren en een vruchtbare samenwerking met een bedrijf, gespecialiseerd in sportsubsidies, dat het maximale voor SC Espel eruit haalde. ‘De ijsclub wilde sneller de ijsbaan kunnen openen en wij wilden een groter trainingsveld. Willem Homan, de voorzitter van de ijsclub, en ik hebben een babbeltje gemaakt en we waren er snel uit. We hebben geruild. Zij blij, wij blij. In Espel gaat alles altijd in goed overleg’, zegt Balk.

Nog groter trainingsveld

De gemeente zorgde voor nieuwe ballenvangers achter de doelen, de voetbalclub nam het grondwerk en de ledverlichting (‘Die oude gaslampen zorgden voor heel slechte verlichting’) voor zijn rekening. ‘We wilden eigenlijk een nog groter trainingsveld, maar daar wilde de gemeente niet aan. Je moet ook een keer tevreden zijn’, aldus Balk, die kunstgras voor Espel uitsluit. ‘Dat zit er niet in, daar moet je reëel in zijn. Creil en Tollebeek liggen om de hoek en beide dorpen hebben kunstgrasvelden. ‘s Winters kunnen we, indien nodig, trainen op het kunstgras in Tollebeek. We hebben goed contact, dat loopt prima.’

Riny Balk kan niet anders dan zeer content zijn over het reilen en zeilen van zijn club. Zelfs corona kan de positieve stemming niet bederven. Het ledental blijft min of meer stabiel rond de 200 en de financiële positie is ronduit florissant. Balk: ‘Corona heeft de twijfelaars over de streep getrokken. Er zijn er een stuk of tien mee gekapt. Het doet de club geen pijn, het past binnen de schommelingen in het ledental.’ Van de kantinesluiting ondervindt de club ook weinig hinder. Reden: de gezamenlijke exploitatie met andere clubs. ‘En we passen natuurlijk goed op de toko. We doen geen gekke dingen. Ook hebben we een heel actieve sponsorcommissie, die veel inkomsten genereert.’

Nieuwe sponsorborden

Daarbij wijst Balk op de nieuwe sponsorborden langs het hoofdveld. Voor hem het zoveelste bewijs, dat de grondhouding binnen de club oké is. Intern zit het meer dan goed en ook de relatie met andere partijen is prima, bijvoorbeeld met de naburige sporttakken van SC Espel. ‘De contacten met de jeu-de-boulesclub, de tennisafdeling en de ijsclub zijn prima. Er heerst altijd in een positieve sfeer.’ Want: samen kom je verder.

Harry de Ridder