Testlocaties zeewierboerderijen slokken ruimte garnalenvissers op

Urk - Testlocaties van zeewierboerderijen voor zowel de Belgische als de Nederlandse kust slokken de ruimte op van garnalenvissers, die in een periode van schaarse vangsten sowieso alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen overleven.

Een uitdijende wereldbevolking, voedselschaarste en uitputting van landbouwgrond hebben de aandacht voor zeewier als alternatief voedsel doen toenemen. In Nederland zijn enkele proefprojecten opgestart om voor de kust zeewier te kweken. Onder andere voor de kust van Scheveningen is een testlocatie aangebracht om te onderzoeken of het kweken van zeewier op volle zee mogelijk is. Kustvissers en garnalenvissers zijn er niet blij mee, want zij zien hun ruimte steeds krapper worden. Behalve windmolenparken zijn er namelijk ook nog zonnepanelen op pontons die straks ruimte in de kustwateren claimen.

Dringen geblazen

Het wordt door al die activiteiten dringen geblazen in de kustwateren. Hoewel de testlocatie voor Scheveningen al bijna een jaar in gebruik is, zijn er nog geen concrete resultaten geboekt. De zeewierboerderij heeft in het begin te maken gehad met schade nadat schepen door het gebied waren gevaren. De communicatie over de positie van de testlocatie richting de scheepvaart en de visserij was gebrekkig. Verder hebben ook enkele opeenvolgende zware stormen schade veroorzaakt aan het materiaal van de proefboerderij. Echter de projecten kunnen putten uit behoorlijk wat subsidiegeld dat beschikbaar is.

Nauwelijks vraag

De bij het project betrokken partijen zijn erg enthousiast en wekken de indruk dat de bevolking staat te schreeuwen om zeewier. Groene politieke partijen spreken van een doorbraak. Echter het project kost alleen geld en kenners twijfelen aan de haalbaarheid omdat er in ons land nauwelijks vraag is naar zeewier. Jan Kruijsse van de Zeeuwse Zeewierhandel uit Yerseke heeft zijn bedenkingen: ‘Ze weten het rooskleuriger te brengen dan het is.’ Vanaf de wal snijdt hij al zo’n veertien jaar zeewier af van de oevers van de Oosterschelde. ‘Het is een marginale business en het vergt veel doorzettingsvermogen’, aldus Kruijsse.