ZONL ís 75 en hijst jubileumvlag

Emmeloord - Met het hijsen van de speciale jubileumvlag bij alle locaties heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land het startsein gegeven voor de festiviteiten rond haar 75-jarig bestaan.

‘Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, willen we deze mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan,’ zegt bestuurder Albert Hilvers. Deze maand verschijnt een speciale uitgave van het eigen medewerkersmagazine vol foto’s, anekdotes en historische artikelen. Verder worden in de verschillende woonzorglocaties van ZONL tal van festiviteiten georganiseerd, worden cliënten in de wijk in het zonnetje gezet en is in samenwerking met Ieta Berghuis en Herman van Hoogdalum een prachtig jubileumboek gemaakt.

Het boek is getiteld: ‘Wij zorgen,’ met verhalen van collega’s over het werken in de zorg. In het najaar is voor medewerkers en vrijwilligers nog een inspirerend Kennisfestival en ook alle samenwerkingspartners worden niet vergeten. ‘We zijn dankbaar dat we als organisatie al zoveel jaren verbonden zijn aan deze regio’, gaat Albert Hilvers verder. ‘Dat willen we graag samen vieren met onze medewerkers, vrijwilligers en al die mensen die aan ons verbonden zijn doordat ze zorg en begeleiding en behandeling van ons ontvangen. En niet te vergeten met al die partners die ons hielpen om zorg al 75 jaar mogelijk te maken.’

Historie

Het is precies driekwart eeuw geleden dat in 1946 in Steenwijk concrete plannen ontstaan voor het oprichten van plaatselijke gezinsverzorging. In de gemeenteraad komt zelfs een delegatie uit Hengelo spreken over het werk van de gezinsverzorging daar. Het voorstel wordt aangenomen en een paar maanden later wordt de Algemene Stichting Gezinsverzorging Steenwijk en Omstreken opgericht. ‘In de loop van de tijd zijn maatschappelijk werk, gezinsverzorging, thuiszorg, kraamzorg en wijkverpleging opgegaan in grotere organisaties zoals Zorggroep Oude en Nieuwe Land en kwam in 2005 het Gezondheidscentrum Steenwijkerland, aan de Sluisweg 10, tot stand’, schrijft de Lexicon Steenwijks verleden van de Historische Vereniging Steenwijk hierover.

Toekomst

Inmiddels is Zorggroep Oude en Nieuwe Land met ruim 1800 medewerkers en bijna 1000 vrijwilligers uitgegroeid tot de grootste aanbieder van advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning en wonen en in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Hilvers: ‘En er wacht ons nog een mooie maar uitdagende taak om ook de komende 25 jaar deze betrokken zorg te blijven bieden aan de mensen. Hoe kunnen we in een tijd dat de zorgvragen sterk toenemen en ook complexer worden én de beschikbare middelen beperkt zijn, ons blijvend inzetten voor preventie, behandeling en advies aan de inwoners van deze regio?

Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven in een fijne omgeving. Daar willen wij graag aan blijven bijdragen. Thuis als het kan en als dit niet meer lukt, zo dicht mogelijk bij huis. Dat vraagt om veel creativiteit en vooral een sterke focus op goede samenwerking met anderen.