OVV waarschuwt boomkorkottervissers voor extreme instabiliteit

Urk - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stuurt een waarschuwing uit voor boomkorkotters met een lengte onder de 24 meter naar aanleiding van het lopende onderzoek naar de ernstige voorvallen met de UK-165 en de UK-171.

Boomkorkotters met een lengte van minder dan 24 meter in een asymmetrische beladingstoestand kunnen buitengewoon instabiel zijn. Een beperkte toename van de slagzij kan leiden tot kapseizen en zinken van het schip.

Ernstige ongevallen

De kotter UK-165 ‘Lummetje’ kapseisde in het najaar van 2019. Het ongeval werd noodlottig voor de tweekoppige bemanning. In het najaar van 2020 kapseisde de UK-171 ‘Spes Salutis’. De drie bemanningsleden werden gered door de TH-10. Beide boomkorkotters hadden een lengte van minder dan 24 meter. Het onderzoek naar beide ongevallen loopt nog, maar de Raad vindt dit veiligheidsrisico ernstig genoeg om een tussentijdse waarschuwing uit te brengen. Het volledige onderzoek wordt naar verwachting voor de zomer van dit jaar gepubliceerd.

Uit het onderzoek (dat nog loopt) blijkt dat boomkorkotters met een lengte van minder dan 24 meter in een asymmetrische beladingstoestand buitengewoon instabiel kunnen zijn. Een asymmetrische beladingstoestand is bijvoorbeeld wanneer aan de ene zijde van het schip wel een vistuig in de giek hangt en aan de andere zijde niet. Het schip drijft dan niet meer rechtop in het water, maar krijgt permanente slagzij.

De stabiliteit van dit soort boomkorkotters verslechtert drastisch en snel wanneer een asymmetrische beladingstoestand optreedt. Slechts een beperkte verdere toename van de slagzij kan al leiden tot snel kapseizen en zinken van het schip.

Spoedberaad

Naar aanleiding van de tussentijdse waarschuwing is de Sectorraad Visserij – waar de Nederlandse Vissersbond deel vanuit maakt – vandaag in spoedberaad gegaan. Zij laten middels deze brief weten de kottervissers dringend te adviseren de stabiliteitskarakteristieken van hun schepen te kennen en de juiste maatregelen te nemen om ondermijning van de stabiliteit zoveel als mogelijk is te voorkomen. Ook zal de Sectorraad Visserij de volledige medewerking verlenen aan initiatieven van onze overheid ten aanzien van de constructie van dergelijke zeevissersschepen en de opleiding en training van de bemanning ervan.

Onderzoeksresultaat


'We nemen altijd alle onderzoeksresultaten van de OVV serieus en dat is nu ook weer het geval. Uiteraard kijken we eerst uit naar het gehele onderzoeksresultaat. Vervolgens willen we inspanningen leveren om vissers hier extra op te wijzen, maar willen we dit ook opnemen met het visserijonderwijs. Het is bijvoorbeeld een uitdaging voor een ‘practor’ van de visserijschool om dergelijke ongevallen te voorkomen. In het verleden zijn er meerdere oplossingen voor het tegengaan van ongevallen bedacht door het binnen de sector bespreekbaar te maken', zegt Johan K. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond.

De waarschuwingsbrief is hier te lezen.