Wat moet er met de historische Rietstraat gebeuren?

Emmeloord - Directeur Ton Beurmanjer van Mercatus en wethouder Marian Uitdewilligen hebben maandag de aftrap gegeven voor het project tot vernieuwing van de buurt rond de Rietstraat en Zeebiesstraat.

Zij spraken met Ilona Evengroen (vertegenwoordiger van de opgerichte klankbordgroep) over de woningen, de tuin, de omgeving en de historie van deze buurt. Als symbool van de start van het proces kreeg zij de eerste nieuwsbrief overhandigd. De komende tijd volgen er meer gesprekken om samen tot een plan voor de buurt te komen, zodat deze historische plek van Emmeloord straks weer geschiedenis schrijft.

75 jaar oud

De woningen in de omgeving Rietstraat en Zeebiesstraat zijn ruim 75 jaar oud. In technisch opzicht naderen ze het eind van hun houdbaarheid. Ze voldoen niet meer aan de woonwensen van nu en ook de diepe tuinen hebben de oorspronkelijke functie verloren. De woningen zijn niet goed meer te isoleren en ook niet aan te passen aan het gewenste comfort van tegenwoordig. Daarnaast zijn dit straten met een historie. 

 

Beurmanjer: ‘De Rietstraat, Zeebiesstraat en omgeving, die vroeger overigens de Middenstraat en de Weststraat heetten, zijn ooit gebouwd met het doel je te nestelen en samen met je buren een gemeenschap op te bouwen. Dat willen we straks ook weer bereiken met deze aanpak.’ Hij vervolgt: ‘Mercatus is weliswaar initiatiefnemer van het project, maar we willen dit doen met de inbreng van bewoners en gemeente. Ook vinden we het belangrijk te horen hoe andere belangstellenden tegen onze plannen aan kijken.’

Planvorming

Er is gekozen voor een stapsgewijze planvorming, zodat alle betrokkenen goed kunnen worden meegenomen. Eerst wordt een analyse van de buurt gemaakt. Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘De situatie op de woningmarkt stelt ons voor een aantal uitdagingen. Niet alleen is er behoefte aan het toevoegen van woningen, ook stellen we tegenwoordig andere eisen aan een woning en willen we meer comfort en minder energielasten. De stapsgewijze aanpak van de Rietstraat en omgeving is een mooie manier om met elkaar naar een vernieuwingsplan toe te werken en te kijken hoe je aan die behoefte kunt voldoen.’

Na de analyse volgt de visiefase. Vervolgens wordt de visie vertaald in een vernieuwingsplan. Het is de bedoeling dat het plan er medio volgend jaar is.