Zaaizaad voor vele tientallen kilometers bloeiende akkerranden

Regio - Dit voorjaar hebben de leden van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) een recordhoeveelheid zaaizaad besteld. Maar liefst 1.200 kg voor onder andere bloeiende akkerranden in heel Flevoland.

Het FAC, een coöperatie van en voor boeren, is de uitvoeringsorganisatie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Boeren werken samen (in clusters) om de leefgebieden van bijvoorbeeld de veldleeuwerik te verbeteren. Gezamenlijk zorgen zij dat er het jaarrond voedsel is en er nest- en overwinteringsmogelijkheden zijn.

Biodiversiteit

Nadia Vercraeye- Pruim vertelt namens FAC: ‘De komende maand zullen de boeren hun akkerranden weer inzaaien met het bestelde zaaizaad. De randen zijn goed voor de totale biodiversiteit. Deze leveren niet alleen nectar voor bestuivers (bijen) maar vogels kunnen er foerageren en soms ook in nestelen. Daarnaast hebben de akkerranden een positief effect op de waterkwaliteit omdat er in de randen geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt mag worden. En niet te vergeten: ook de burgers genieten van de prachtige bloeiende randen langs de akkers.’