Kosten VO campus 36 miljoen euro

Emmeloord - De nieuwe campus voor 2700 leerlingen in het voortgezet onderwijs aan de Espelerlaan in Emmeloord gaat 36 miljoen euro kosten. Daarmee kiest de gemeente voor de duurdere variant, die op den duur qua energiekosten goedkoper zal zijn.

De gemeente neemt 29,2 miljoen voor haar rekening, het Emelwerda College en de Vario Onderwijsgroep (het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius mavo) gezamenlijk 6,8 miljoen. De gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de nieuwe campus, op voorwaarde dat de kosten eerst zouden worden doorgerekend. De campus komt op het sportveld en de plek waar de gymzalen van het Emelwerda staan.

De basisvariant van de nieuwbouw kost 27,8 miljoen, maar het college is net als de scholen voor een duurdere variant. Dat levert een duurzamer gebouw op, waarvan de energiekosten op termijn lager uitvallen. Ook is er in de duurdere variant plek om alle scholen bij elkaar te brengen, dus ook de Bonfiatius mavo. Het Tienercollege en de Internationale Schakelklas krijgen ook een plek.

Leerlingenaantal loop terug

De scholen willen graag naar een nieuwe campus, omdat een aantal eigen panden in de nabije toekomst gerenoveerd moet worden, maar ook omdat het leerlingenaantal terugloopt. Uit onderzoek bleek dat een gezamenlijk nieuw gebouw goedkoper is dan het renoveren van de bestaande panden. Door onder één dak samen te werken, kunnen bepaalde ruimtes en ondersteunende diensten ook gemakkelijker gedeeld worden .Op het gebouw van het Vakcollege na, worden de bestaande gebouwen van het Emelwerda aan de Espelerlaan gesloopt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 10 mei en moet op 7 juni een besluit nemen. Daarna wordt het ontwerp aanbesteed en kan een architect aan de slag. Wethouder Hans Wijnants verwacht dat er eind dit jaar of begin volgend jaar een ontwerp op tafel ligt. Dat zal eerst met alle betrokkenen worden besproken, inclusief de vertegenwoordigers van de leerlingen. De raad kan het plan nog afwijzen als het ontwerp moet worden vastgesteld. De wens is om het gebouw in 2026 in gebruik te nemen. De Noordoostpolder beschikt dan over een moderne campus waarmee ze tientallen jaren vooruit kan.

Geen leerfabriek

Als het aan de leerlingen ligt komt er ook een zwembad op de nieuwe campus. In de ontwerpen voor hun school die zij vorig jaar aan wethouder Hans Wijnants aanboden ontbreekt deze voorziening niet, maar in het plan komt deze voorziening niet terug. De eis van de leerlingen dat de school niet teveel op een school mag lijken, is wel gehoord. ‘Het wordt geen leerfabriek’, stelt Ellen Kruize, bestuurder van Vario Onderwijsgroep, hen gerust. De campus krijgt meerdere gebouwen zodat een kleinschalig karakter houdt. Als voorbeeld wordt de nieuwe campus van Porteum in Lelystad genoemd, die ook meerdere gebouwen heeft en kleinschaligheid uitstraalt.