Welzijn op Recept: huisarts en welzijn werken samen

Lichamelijke klachten als vermoeidheid, pijn in de nek of slaapproblemen, stress, angst en somberheid hebben niet altijd een medische oorzaak.

In plaats van een recept uit te schrijven voor een medicijn, kunnen huisartsen hiervoor tegenwoordig een recept uitschrijven voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Dit Welzijn Op Recept wordt inmiddels bij drie praktijken in de Noordoostpolder aangeboden.

Emmeloord – Heel frustrerend is het soms voor huisartsen Ada Schonewille uit Emmeloord en Lianne Mulder uit Marknesse. Regelmatig komen er patiënten in hun praktijk die geen medisch probleem hebben. ‘Maar ze hebben wel lichamelijke klachten. Als arts kan ik ze daar niet goed mee helpen’, legt Schonewille uit. Dankzij Welzijn Op Recept kan dat nu wel. Mulder: ‘Fijn dat we onze patiënten hiermee weer krachtig kunnen maken.’

Mentale klachten

Want sommige problemen kunnen dan wél worden opgelost. Hoe het werkt? Patiënten met mentale klachten die volgens de huisarts wel wat ondersteuning kunnen gebruiken op het sociaal-maatschappelijke vlak, kunnen via Welzijn Op Recept aankloppen bij de praktijkondersteuner welzijn (PoH-er) van Carrefour.

‘Die zit hier een ochtend in de week op de praktijk en weet precies wat er op het gebied van welzijnswerk te vinden is in de Noordoostpolder’, vertelt Schonewille. De PoH-er inventariseert waar het probleem ligt en verwijst vervolgens door naar een activiteit die kan helpen. Mulder: ‘Het is fijn dat mijn patiënten gewoon hier in de praktijk terecht kunnen voor Welzijn op Recept. Dat maakt de drempel laag, omdat ze het hier al kennen en zich waarschijnlijk meer op hun gemak voelen.’

Maar om wat voor klachten gaat het dan? Mulder: ‘Schulden bijvoorbeeld, eenzaamheid of verlies van werk. Maar ook rouw door het overlijden van een partner of taalproblemen.’

Tussen wal en schip

Deze ‘patiënten’ vallen volgens de twee huisartsen een beetje tussen de wal en het schip. Ze zijn niet ziek, maar lopen wel vast. ‘En ook steeds meer mensen met psychische problemen blijven langer thuis wonen, net als ouderen. Dat vraagt wel meer van het netwerk en de zorg om hen heen.’

Hoe kan de praktijkondersteuner welzijn deze mensen dan helpen? Schonewille: ‘Carrefour heeft een veel completer beeld van de sociale kaart van de Noordoostpolder dan wij. Zijn er taalproblemen bij een man met een migratieachtergrond? Misschien is een taalmaatje via Huis voor Taal wat voor hem. Is een vrouw heel eenzaam? Dan kan het Vrouwencentrum wellicht iets betekenen.’

Bij geldproblemen kan de praktijkondersteuner welzijn hulp inschakelen van Humanitas Thuisadministratie bijvoorbeeld en als er huiselijk geweld in het spel is, de wijkagent.

Positieve gezondheidszorg

Mulder: ‘Welzijn op Recept past heel mooi in de verandering van denken over gezondheid. Tegenwoordig willen we niet meer alles met medicijnen oplossen, maar benaderen we als artsen gezondheid ook meer holistisch. Wat kan iemand nog wel, ondanks de beperkingen?’

Er wordt meer gekeken naar het leven in het algemeen. Schonewille: ‘Wat heeft iemand nodig om zich goed te voelen? Als huisarts loop je mee in de levens van je patiënten, we kennen mensen soms al heel lang. Met Welzijn op Recept kunnen we hen nét iets meer bieden. Dus niet maar weer antidepressiva voorschrijven, maar je patiënt meer opties bieden.’

Mulder: ‘We versterken hiermee de zorg in de eerste lijn. Daarmee voorkomen we ook oneigenlijke zorg. Want vaak is er gewoon geen medische aanleiding.’

Zich gehoord voelen

Mooie bijkomstigheid is dat patiënten met mentale klachten zich meer gehoord voelen door de huisarts. Nee, die kan het probleem niet voor ze oplossen, maar hen via de praktijkondersteuner welzijn wel verder op weg helpen. Schonewille: ‘Je kunt als huisartsenpraktijk op deze manier meer service bieden én een steentje bijdragen aan preventie.’

https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/