Aves toont eigenaarschap met lef

Emmeloord - Aves, stichting voor primair onderwijs van 34 scholen in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen, hield maandag 26 april haar jaarlijkse Avesdag online.

Bestuurder Jos Timmermans zat als presentator aan tafel met vier onderwijsexperts uit de eigen stichting. Claire Boonstra, landelijk bekend als expert onderwijsvernieuwing, was als gastspreker uitgenodigd. Via een livestream konden ruim 600 Aves-medewerkers de presentatie volgen. Boonstra praatte in korte sessies over het ontstaan van het onderwijs en de gewenste situatie voor de toekomst.

Boonstra ging wel zeven generaties terug in de tijd. Van het ontstaan van het leerstofjaarklassensysteem in 1804 tot de leerplichtwet in 1901. Vanaf die tijd was de economie groeiende en werd ‘het gemiddelde’ bedacht. Er ontstond een ‘hoger en lager’ niveau waarin theoretisch onderwijs als belangrijker werd gezien dan praktisch onderwijs.

Toekomst

Nu denken we dat we kinderen tekort doen met deze indeling. We willen naar een toekomst waarin we in ons onderwijs kinderen leren te leven. We willen van presteren naar ontwikkelen. Met de wijsheid van de vorige generaties naar de opdracht voor de volgende generaties. Volgens Boonstra is dat geen gemakkelijke stap omdat we, als leerkrachten, ‘zelf zijn geconditioneerd in deze bestaande patronen. We leven nu in ‘het ondertussen’ van die beide werelden. Wat we willen voor de samenleving zullen we eerst in ons eigen systeem moeten krijgen’. Aves zet zich in om die stap, goed doordacht, samen te maken en daar is lef voor nodig.

Door middel van tafelgesprekken, teamgesprekken in breakoutrooms en filmpjes van kinderen, loodste Jos Timmermans de kijkers vakkundig door de ochtend. Er werd aandachtig gesproken over de grote betekenis die leerkrachten in dit proces hebben.

Award

Henny Nijenhuis, HRM medewerker van Aves die de invallers regelt bij afwezigheid van leerkrachten. ontving de Aves Award. Henny is altijd bereikbaar en staat dag en nacht klaar om te helpen. De prijs, uitgereikt door voorzitter Kristiaan Strijker, bestaat uit een glassculptuur en een bedrag van 1000 euro. De winnaar mag dit bedrag schenken aan een goed doel voor kinderen.