FlevoMeer Bibliotheek biedt hulp bij websites van de overheid

Regio - Wij moeten steeds meer dingen zelf regelen met de overheid zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit toch nog lastig en daarom helpen medewerkers van FlevoMeer Bibliotheek hierbij.

Mensen kunnen voor hulp naar de bibliotheek komen om iets te regelen via de computer of doorverwijzing naar maatschappelijke organisaties. Dit kan tijdens de lokale openingsuren, in één van de vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek. De hulp is gratis en zonder afspraak.

Het komende jaar zal FlevoMeer Bibliotheek doorontwikkelen op de dienstverlening, programmering en samenwerking met derden wat betreft de digitale dienstverlening van de overheid.