Provincie investeert ruim 9 ton in restauratie Poldertoren

Emmeloord - De provincie Flevoland investeert in de restauratie van de Poldertoren met een subsidie van ruim 9 ton aan de gemeente Noordoostpolder.

Beeldbepalend

Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: 'En dat is hartstikke mooi nieuws, want het gaat in Flevoland vaak om beeldbepalende monumenten met een maatschappelijke functie zoals een vuurtoren, een kerk of de Poldertoren. Het restaureren van deze monumenten is duur, complex en vereist vakmanschap. Het is een investering die nodig is voor het behoud van ons Flevolands Erfgoed'.

Voorwaarden

Aan het verlenen van de subsidie is wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals een sluitende begroting van het restauratieplan, instemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de voorwaarde dat de gemeente het monument goed onderhoudt.

Iets andere indeling

Door de restauratie krijgt de Poldertoren een iets andere indeling. Een permanente invulling op de eerste zes verdiepingen en het openstellen van het uitkijkplatform. De overige verdiepingen komen beschikbaar voor kort gebruik. Met het toekennen van deze subsidie voorkomt Provinciale Staten het verdere verval van de Poldertoren.