Persleiding Luttelgeest-Marknesse vervangen

Luttelgeest Waterschap Zuiderzeeland vervangt dit najaar delen van de persleiding tussen Luttelgeest en Marknesse. Deze persleiding zorgt voor een goede afvoer van afvalwater van Luttelgeest naar Marknesse.

Om het transport van afvalwater door de persleiding zo min mogelijk te verstoren, vervangt het waterschap de persleiding in gedeeltes. In september/oktober wordt gestart met de vervanging in het agrarisch gebied tussen Luttelgeesterweg t/m Marknesse. Aansluitend (najaar 2021 tot voorjaar 2022) wordt de persleiding in de dorpskernen van Luttelgeest en Marknesse vervangen.

Bewoners zullen overlast ervaren, maar de woningen blijven bereikbaar. Het verkeer kan over de Luttelgeesterweg blijven rijden. Ter hoogte van de werkzaamheden wordt een wegafzetting neergezet, waarbij de halve rijbaan wordt afgezet.

Een persleiding is een rioolbuis, waarin het afvalwater van Luttelgeest via een rioolpomp onder druk, door een kunststof rioolbuis (doorsnede 16 cm) wordt verpompt naar het rioolgemaal in Marknesse. Vanuit het rioolgemaal Marknesse wordt het afvalwater samen met het afvalwater van Marknesse naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek verpompt.