Vollenhove is tegen zonnepark in Bentpolder

Vollenhove - Driekwart van de inwoners van Vollenhove is tegen de komst van een zonnepark in de Bentpolder.

Dit blijkt uit een enquete die door 800 inwoners van de stad ingevuld is. Aangezien dit een overduidelijke uitslag is, sluit de BVVS zich bij dit standpunt aan, laat zij in een persbericht weten. De ondervraagden vinden dat er eerst gekeken moet worden naar zon op dak. Ook kan er nog naar een alternatieve locatie gezocht worden stellen de respondenten, omdat deze locatie een te grote aanslag is op natuur en recreatie.

 
De BVVS kijkt in september wat zij kan doen om invulling te kunnen geven aan de uitkomst van de volkspeiling. 'Mensen die hebben aangegeven actief te willen meewerken aan alternatieven worden door ons benaderd zodra wij van hun inzet gebruik willen maken', aldus de BVVS.
Alle resultaten van het onderzoek staan op www.bvvs.nu