Borden tegen zwerfafval in bos

Kuinderbos - Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer heeft een tweetal borden ontvangen van het CDA Noordoostpolder voor plaatsing bij het Kuinderbos om bezoekers erop te wijzen dat je in de natuur geen rotzooi achterlaat.

Ook in het Kuinderbos ligt nog regelmatig zwerfafval wat in het bos wordt gegooid door recreanten tijdens het wandelen en fietsen, maar dat behoort daar natuurlijk niet te liggen, zegt Harco Bergman. Onder het motto “Afval Stoort Ons” (ASO) heeft CDA Noordoostpolder in 2019 een drietal borden overhandigd aan wethouder Anjo Simonse om ze te plaatsen in de gemeente. Er staat er onder meer een aan de Banterweg.

Gevaarlijk voor vogels

‘Het is onvoorstelbaar wat je allemaal langs de kant van de weg en in de natuur ziet liggen en de hoeveelheid’, vindt CDA-fractievoorzitter Johan Goos. ‘Afval hoort in de afvalbak en niet in de openbare ruimte of in natuurterreinen. Het is zelfs levensgevaarlijk voor de vogels en andere diersoorten die deze rotzooi op eten. Dat veel vrijwilligers vaak zwerfafval opruimen is prachtig maar zou niet nodig moeten zijn en het is de omgekeerde wereld. In Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en de Scandinavische landen zie je zelden afval in de openbare ruimte liggen en dat moet in Nederland ook kunnen. Ons gedrag moet veranderen.’

Bewustwording

Vanaf 1 juli 2021 is het statiegeld op plastic flesjes onder de inhoud van 1 liter ingevoerd van 15 eurocent en per 31 december 2022 geldt dit voor de blikjes. ‘Hopelijk gaat dit een bijdrage leveren aan het terugdringen van het zwerfafval. Jaarlijks belanden er in totaal zo´n 250-300 miljoen blikjes of plastic flesjes in het milieu in Nederland’, zegt Goos. De borden bij het Kuinderbos moeten in ieder geval bewustwording kweken dat afval weggooien niet kan.