‘Oversteek Espelerlaan kan veiliger’

Emmeloord - Hans Heijmeskamp uit Emmeloord stelt dat de oversteek voor fietsers en voetgangers in de Espelerlaan nabij de Espelerweg veiliger kan als er een niet-overrijdbare middengeleider komt. Aan de Espelerweg vindt momenteel groot onderhoud plaats.

De provincie Flevoland geeft aan dat deze ingreep niet nodig is. Door het verkeer via andere routes naar het centrum te leiden, neemt het verkeer op de Espelerlaan in de toekomst af. Ook is er rekening gehouden met de groei van Emmelhage door de aanleg van twee nieuwe rotondes bij de Banterweg en Nieuwlandenlaan. ‘Ik geloof niet in deze aanname. Het aantal woningen in Emmelhage neemt sterk toe en ik ga er vanuit dat deze bewoners niet via de Banterweg naar het centrum gaan’, zegt Heijmeskamp. 

Overrijdbare middengeleider  

Hij verzocht de provincie om de overrijdbare middengeleider op het kruispunt Espelerweg/Espelerlaan te wijzigen in een niet-overrijdbare middengeleider. In dat geval zou de oversteek van de Espelerlaan veiliger zijn voor fietsers, stelt de Emmeloorder. 

De provincie zegt: ‘Bij de Kennemerlandlaan en de Hannie Schaftweg ligt de fietsoversteek met middengeleider op relatief korte afstand (+/- 20 m.) van het kruispunt. In de ‘oude’ situatie staken fietsers over ‘achter’ de middengeleider, waardoor er geen zogenoemde rugdekking was. Om dit op te lossen, kan relatief eenvoudig óf het fietspad aangepast worden (bij de Kennemerlandlaan is het fietspad iets verschoven) óf de middengeleider aangepast (bij de Hannie Schaftweg is de middengeleider iets verlengd).

Bij de Espelerlaan is de situatie anders; daar steken fietsers op een grotere afstand van het kruispunt over (35 m). Om fietsers gefaseerd de Espelerlaan over te laten steken zou het verloop van de fietspaden aangepast moeten worden of moet een hele lange niet-overrijdbare middengeleider worden aangelegd en dient ter plaatse van de fietsoversteek de Espelerlaan te worden verbreed om dit mogelijk te maken.

Verkeersmodellen

De provincie werkt met verkeersmodellen die gebaseerd zijn op feitelijke verkeersdata. Op basis van doorrekeningen maken we een kosten-baten afweging en passen verschillende maatregelen toe om de weg en de verkeersveiligheid te laten voldoen aan de nieuwste normen.  De huidige situatie  is niet onveilig of zodanig druk dat het financieel gerechtvaardigd is om de fietsoversteek in de Espelerlaan aan te passen.

Bovendien is de verwachting dat het op de Espelerlaan minder druk wordt, omdat de bewegwijzering naar het centrum nu nog via de Espelerlaan loopt, maar dat wordt via de rotonde Banterweg-Boslaan en de Hannie Schaftweg-Urkerweg. Dit draagt ook bij aan het verbeteren van de veilige oversteekbaarheid voor fietsers bij de Espelerlaan