Regelstation moet stroomtekort oplossen

Tollebeek - De gemeente Noordoostpolder wil ter versterking van het elektriciteitsnet een regelstation bij Tollebeek realiseren. De planning is dat Liander het medio 2023 in gebruik kan nemen.

Het elektriciteitsnet heeft op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit bereikt. Zowel bij inwoners als bij bedrijven is er een toenemende vraag naar het elektriciteit. Tegelijk wordt steeds meer elektriciteit teruggeleverd door de snelle groei van het aantal zonneparken en zonnedaken. Met het regelstation dat wordt gebouwd door netbeheerder Liander wordt een belangrijk capaciteitsknelpunt opgelost.

Wethouder Anjo Simonse: ‘Er is op dit moment al krapte, maar een robuust netwerk is ook nodig voor de ambities die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid.’

Locatie en capaciteit

Een regelstation zorgt dat het elektriciteitsnet op voldoende spanning blijft. Het nieuw te bouwen station is gepland ten oosten van de Zuidwesterringweg in Tollebeek en wordt via een ondergronds kabeltracé verbonden met het elektriciteitsstation in Emmeloord. Het regelstation krijgt een vermogen van 40 MVA. Daarmee wordt het elektriciteitsnet aan de westzijde van de Noordoostpolder versterkt en enkele knelpunten in een deel van de gemeente Urk opgelost.

Haast

Om een open en groene uitstraling te houden wordt op de beoogde locatie alleen de noodzakelijke verharding aangebracht voor de toegang naar het regelstation en enkele parkeerplaatsen. Omdat haast geboden is kiest de gemeente voor een versnelde procedure. Dat betekent dat het bestemmingsplan al ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl het plan nog als ontwerp ter inzage ligt. Als er zienswijzen binnenkomen op het plan, dan vervalt het automatisch in de ‘normale’ procedure.