Shared space en 30 km op Noordzijde

Emmeloord - De Noordzijde in Emmeloord wordt een 30-kilometergebied en krijgt ter hoogte van de Jumbo een shared space gebied. De herinrichting, waarvoor rijksgeld beschikbaar is gekomen, gaat van start zodra de nieuwbouw rond de straat gerealiseerd is.

Bij de herinrichting van de straat wordt meer aandacht gegeven aan de positie van fietsers, de belangrijkste gebuikersgroep van de verbindingsweg tussen Koningin Julianastraat en de Sportlaan. Met een 30 kilometergebied sluit de Noordzijde aan op de Koningin Julianastraat waar na de herinrichting van vorig jaar ook niet sneller dan 30 kilometer per uur gereden mag worden.

Drukte

Aanpassingen zijn nodig omdat er meer oversteekbewegingen verwacht worden, nu er diverse appartementengebouwen gerealiseerd worden rondom de Noordzijde. Ook wordt de voorrangssituatie duidelijker aangegeven en ter hoogte van de nieuwe Jumbo supermarkt denkt de gemeente na over het inrichten van een shared space.

In een shared space wordt minder uitgegaan van verkeersregels en borden maar meer van het gedrag van de gebruikers. Bij de werkzaamheden aan de herinrichting wordt ook het riool vervangen, waarbij voor een systeem gekozen wordt waarbij afval- en regenwater gescheiden worden afgevoerd.