Wat doet een bedrijfsarts? Alle taken die een bedrijfsarts uitvoert

Aangeboden door: HR Navigator

Veel bedrijven maken gebruik van een bedrijfsarts en werkgevers zijn wettelijk verplicht deze bij verzuim in te schakelen. Een bedrijfsarts richt zich geheel op de werkomgeving en welke factoren in deze omgeving een stoorzender vormen voor de werknemers.

Hierbij worden ergere klachten voorkomen en kan de werksfeer verbeterd worden ten goede van de werknemers. Zo kunnen incidenten in de toekomst tevens uit de weg gegaan worden. In dit artikel kom jij erachter wat de precieze taken zijn van een bedrijfsarts. Ook krijg je antwoord op de vragen "Mag een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek doen?" en "Moet ik de bedrijfsarts alles vertellen?"

Wat doet een bedrijfsarts?

Wat een bedrijfsarts doet, staat vastgelegd in de Arbowet, maar taken kunnen deze wet wel overschrijden. De volgende taken zijn hierbij een vereiste.

1. Ondersteunen bij preventie- en verzuimbeleid

Allereerst houdt een bedrijfsarts spreekuren met werknemers, vooral wanneer zij gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt zijn. Ook wanneer dit niet het geval is, worden regelmatig gesprekken gehouden over de gezondheid in relatie tot het uitgevoerde werk. Hierbij kunnen behandelingen verbeterd of versneld worden en verzuim kan zo voorkomen worden. Tevens moeten regelmatig keuringen plaatsvinden, waarbij een bedrijfsarts de werkgever kan ondersteunen in het opstellen van bepaald beleid naar aanleiding van deze gesprekken en keuringen.

2. Ondersteunen van de werkgever en werknemer bij ziekteverzuim

Bedrijfsartsen hebben een onafhankelijke positie en moeten het recht op ziekteverzuim beoordelen. Daarnaast moeten medewerkers geholpen worden om dit probleem aan te pakken.

3. Begeleiden van re-integratie

Er wordt tevens een bijdrage geleverd aan het terugkeren van zieke werknemers naar het werk. Hierbij kan passend werk gevonden worden en er wordt gekeken wat binnen de grenzen van de werknemer mogelijk is. Hierbij hebben bedrijfsartsen vrije toegang tot de werkplek van een werknemer om een advies op maat op te kunnen stellen. Dit is vooral belangrijk wanneer de werknemer en werkgever een andere mening hebben over de belastbaarheid. Daarnaast mag de bedrijfsarts overleggen met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en anderen binnen het bedrijf die een sleutelpositie hebben.

4. Adviseren over de mogelijkheid tot een second opinion

Elke werknemer heeft recht op de beoordeling van een andere bedrijfsarts of iemand van het UWV.

5. Signaleren en anoniem melden van beroepsziekten

Een bedrijfsarts heeft de plicht beroepsziekten te signaleren en te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

6. Werken met een openbaar toegankelijke klachtenregeling

Elke bedrijfsarts moet een klachtenregeling voor werknemers en werkgevers waarborgen. Dit moet openbaar en toegankelijk zijn, zoals op een website.

Mag een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek doen?

Naast de vraag "Wat doet een bedrijfsarts?" is het ook belangrijk te weten welke bevoegdheden hij of zij heeft. Een bedrijfsarts heeft het recht om lichamelijk onderzoek te doen, maar enkel wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de bovengenoemde taken. Een bedrijfsarts moet beperkingen aan het functioneren vaststellen die het werk van een werknemer in de weg staan. Aan de hand hiervan wordt een beoordeling gegeven over passend werk voor een werknemer. Om dit goed te kunnen doen, kan lichamelijk onderzoek vereist zijn.

Dit is echter niet altijd nodig. Een bedrijfsarts moet te alle tijden uit kunnen leggen aan de werknemer waarom zulk soort onderzoek noodzakelijk is. Tevens geldt dat een werknemer dit altijd mag weigeren. Hiervan kan melding gemaakt worden bij de werkgever. Er zal vervolgens naar een alternatief gezocht worden om de juiste informatie te verkrijgen.

Moet ik de bedrijfsarts alles vertellen?

Als werknemer is het verstandig open kaart te spelen tegen de bedrijfsarts over feiten die jouw werk belemmeren. Zijn of haar positie is onafhankelijk, waardoor je ze meestal kunt vertrouwen voor adequaat advies. Door eerlijk te zijn en vertrouwen te creëren zal er ook een betere beoordeling gegeven worden. Ook niet alle informatie wordt zomaar doorgegeven aan je werkgever, omdat een bedrijfsarts zich moet houden aan beroepsgeheim. Als je overigens niet meewerkt aan jouw re-integratie, kan dit gevolgen hebben voor jouw baan en salaris.

Vergelijk bedrijfsartsen

Voor bedrijven is het belangrijk om een goede bedrijfsarts in te schakelen die het vertrouwen van medewerkers kan winnen en een goede diagnose van de situatie kan maken. Daarnaast moeten zij er ook voor de werkgever zijn en verzuim voorkomen. HR Navigator kan hier als vergelijkingswebsite bij helpen doordat het voor jou de beste bedrijfsartsen met elkaar vergelijkt. Neem eens een kijkje op hrnavigator.nl voor meer informatie.