Gemeente schikt met perceelkopers Marknesse

Marknesse - De gemeente Noordoostpolder is een schikking overeengekomen met 4 perceelkopers in plan Zuid in Marknesse over de schade die zij lijden omdat er onduidelijkheid is over wie eigenaar is van de woningbouwgrond.

De vier kopers zijn in februari van dit jaar een kort geding gestart om levering van de kavels en een schadevergoeding van de gemeente te vorderen. De rechter heeft partijen verzocht om er gezamenlijk in deze zaak uit te komen. De inhoud van de schikking is niet bekend. Partijen zijn overeengekomen om dat niet naar buiten te brengen.

Het sluiten van de dossiers zorgt voor duidelijkheid en rust bij beide partijen. De gemeente gaat verder met het bouwrijp maken van fase 4 en de kopers kunnen zich richten op een andere woning. Met een klant loopt nog een dossier over de grondverkoop. De gemeente verkocht kavels in plan Zuid in Marknesse, terwijl er onduidelijk was of ze wel eigenaar van de grond was.

Nebo

Projectontwikkelaar Nebo claimt eigenaar te zijn. Deze maand speelt een hoger beroep in deze zaak tussen Rabobank en Nebo. De gemeente kijkt uit naar het eindvonnis. Dan kan de geleden schade worden geconcretiseerd en worden meegenomen in de aansprakelijkheidsstelling richting de Rabobank en Nysingh Notarissen die destijds de veiling verzorgden waarbij de grond is aangekocht, schrijft het college.