Promotie voor Emmeloordse Petra de Jong aan RUG

Emmeloord - De in Emmeloord geboren en getogen Petra de Jong is vorige week gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Geringe verhuismobiliteit ouderen is vooral een eigen keuze

Petra de Jong (1982) heeft eerst de basisschool De Zevensprong en aansluitend het Zuyderzee Lyceum doorlopen. Daarna volgde zij de Masteropleiding Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu heeft zij haar promotieonderzoek afgerond bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste zes jaar heeft Petra -naast haar proefschrift- tevens als (woningmarkt-)onderzoeker gewerkt voor diverse woningcorporaties in het Noorden. Per half september treedt ze in dienst als docent-onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen.

Petra de Jong onderzocht de verhuismobiliteit en woonvoorkeuren van ouderen in Nederland. Zij keek in het bijzonder naar mogelijke verschillen in woonkeuzegedrag onder ouderen. Eerder onderzoek laat zien dat ouderen over het algemeen zeer weinig verhuizen. Er is echter weinig bewijs voor dat de geringe verhuismobiliteit van ouderen wordt bepaald door een eigen keuze of dat die een reactie is op beperkingen, zoals het ontbreken van mogelijkheden op de woningmarkt.

Immobiliteit

De Jong toont aan dat wanneer ouderen een keuze krijgen (zij het een hypothetische), de overgrote meerderheid van de respondenten de voorkeur geeft aan de huidige woonsituatie. Zij concludeert daarom dat de immobiliteit van Nederlandse ouderen vooral wordt ingegeven door vrije wil en niet zozeer door het ontbreken van alternatieve woningen.

Haar onderzoek toont ook aan dat ‘de oudere’ niet bestaat. Ouderen niet alleen te differentiëren naar leeftijd, maar ook naar leefstijl. Via een leefstijlsegmentatiemethode identificeerde De Jong vijf categorieën ouderen die (min of meer) dezelfde standpunten, motivaties en attitudes hadden met betrekking tot huisvesting, variërend van een voorkeur voor (huur)appartementen in een gemêleerde wijk met een mix van eenpersoonshuishoudens, gezinnen en ouderen, tot een sterke voorkeur voor koopwoningen in wijken met overwegend andere koopwoningen. In een buurt wonen met alleen leeftijdsgenoten wordt niet door alle categorieën ouderen positief gewaardeerd. De Jong toont ook aan dat sommige categorieën niet per se de voorkeur geven aan een kleinere woning, zoals vaak wordt aangenomen.