Belangstelling nieuwbouw vele malen groter dan aanbod

Aangeboden door: energievergelijker.nl

Nieuwbouw is aantrekkelijk in de huidige woningmarkt, aangezien het niet nodig is om te overbieden. De kans dat kopers een nieuwbouwhuis weten te bemachtigen via een loting is echter zeer klein. De belangstelling voor nieuwbouwprojecten die in de verkoop gaan is haast altijd vele malen groter dan het aantal beschikbare huizen.

Grote belangstelling

Zeker voor starters of huizenzoekers met weinig spaargeld op de bank is nieuwbouw aantrekkelijk omdat er 'gewoon' de vraagprijs betaald kan worden. Veel mensen zijn op zoek naar een huis voor een schappelijke prijs, waarbij nieuwbouw vaak als goede optie naar voren komt. Er is wel een belangrijke 'maar'. De geïnteresseerde moet eerst worden ingeloot. En deze kans is erg klein omdat de interesse veel groter is dan het aantal beschikbare woningen. Een extreem voorbeeld is het nieuwbouwproject Lindehof in Utrecht. Maar liefst 2700 huishoudens melden zich aan om mee te loten voor één van de 40 woningen. Niet alleen in de Randstad is dit het geval, ook in andere Nederlandse provincies is de belangstelling voor nieuwbouw gigantisch. Vaak gaat het om minimaal tien keer zoveel aanmeldingen als dat er woningen beschikbaar zijn.

Hoge huizenprijzen

Het is aantrekkelijker voor projectontwikkelaars om huizen te bouwen in het hogere prijssegment, want daar pakken ze meer winst op. Dit wijst onderzoek uit 2019 van het Centraal Planbureau uit. Ook gemeenten lijken een voorkeur voor duurdere huizen te hebben in de vergunningverlening. Hierdoor zijn deze woningen voor starters niet bereikbaar. Ongeveer de helft van de nieuwbouwwoningen staat te koop voor meer dan 400.000 euro. Doorstromers zitten met dubbele lasten bij het kopen van een nieuwbouwwoning, waarbij energie vergelijken en besparen op andere vaste lasten soms nog enige verlichting biedt. De grote belangstelling voor nieuwbouwprojecten heeft te maken met de krapte op de woningmarkt aan de aanbodkant.

Eisen bijstellen

Vanwege de krapte op de markt is het voor veel huizenzoekers noodzakelijk om de wensen aan te passen of om meer geduld te hebben. Het ziet er namelijk niet naar uit dat er binnen afzienbare tijd meer aanbod aan nieuwbouwwoningen bij komt. Zo kan het zijn dat mensen buiten de stad moeten kijken, of naar een andere wijk in de buurt waar ook mooie huizen worden gebouwd. Doordat huizenkopers het buiten de Randstad gaan zoeken, stijgen de prijzen daar echter ook hard. Gemeente Noordoostpolder stimuleert starters om een nieuwbouwwoning te kopen doordat deze groep met de starterslening nu ook een nieuwbouwwoning kan kopen in de Noordoostpolder. Deze speciale starterslening mag maximaal 20 procent van de koopprijs bedragen. Voorheen was de lening alleen beschikbaar voor het bestaande woningaanbod.