Deel Oosterringweg wordt vernieuwd

Luttelgeeest - De Oosterringweg tussen de rotonde Kuinderweg en rotonde Marknesserweg wordt volgend jaar opgeknapt en veiliger gemaakt.

De provincie vernieuwt het asfalt van de rijbaan en vervangt het asfalt van het fietspad voor beton. Daarnaast worden maatregelen genomen om de veiligheid op de Oosterringweg te vergroten. Bijvoorbeeld door de weg te verbreden, enkele zogenaamde linksafstroken te maken en een rotonde ten zuiden van Luttelgeest aan te leggen.

De klus wordt in de eerste helft van volgend jaar uitgevoerd. Eind 2021 starten de eerste voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. De nutsbedrijven voeren deze werkzaamheden uit. In het najaar van 2022 wordt dan nog nieuwe beplanting aangebracht bij de rotondes.

Met het oog op de deze werkzaamheden houdt de provincie Flevoland donderdag 7 oktober van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Tijdens de inloop zijn medewerkers van de provincie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn welkom. Er is geen vast programma.

www.flevowegen.nl.