Flevoland stelt Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland in

Lelystad - Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland heeft ingestemd met de benoeming van de Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. De adviescommissie gaat vanaf dit najaar GS adviseren over de inzet van het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. Het fonds is voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale cohesie in het landelijk gebied van Flevoland versterken.

Advies

De adviescommissie is ingesteld om te beoordelen of een initiatief voldoet aan de doelen van het fonds. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten, die vervolgens een besluit nemen over het toekennen van subsidie. De adviescommissie bestaat uit acht personen, onder voorzitterschap van Henk Noome. De leden van de commissie komen uit alle windstreken van de provincie en hebben elk op hun eigen manier affiniteit met het landelijk gebied.

Fonds Leefbaar Platteland

Het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 is op 15 juni 2021 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt de provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat dan om initiatieven die de kwaliteit van het leven en wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten.

Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘De provincie wil een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en de sociale samenhang tussen de bewoners versterken. Samen kunnen we in actie te komen voor positieve veranderingen in je buurt, gebied of dorp. Met 2 miljoen euro biedt het fonds diverse mogelijkheden om activiteiten te verkennen, uit te werken en te realiseren’.

Op www.leefbaarplattelandflevoland.nl staat meer informatie over de achtergronden van het fonds en de subsidiecriteria. Op deze site staat ook hoe subsidie kan worden aangevraagd.