Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof

Urk - Urkers maken meer van afval! Zo luidt de boodschap van de gemeente Urk.

'Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen', vertelt wethouder Nathanaël Middelkoop. 'Helaas zien we toch nog veel rommel tussen met name het gft. Dat is jammer, want vervuild gft kan niet gerecycled worden. Dat, in combinatie met de hoge kosten voor de verbranding van vervuild gft met het restafval, maakt dat wij samen met ROVA beginnen met de aanpak #Terugwinnaars.'


Veel Urkers scheiden al huishoudelijk afval, maar toch is er nog ruimte voor verbetering. Steeds vaker komt afval tussen de ingezamelde grondstoffen, zoals gft (groente, fruit en tuinafval) en pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn. De aanpak is daarom vooral gericht op het belang van het goed scheiden van grondstoffen, zodat geen restafval tussen de grondstoffen belandt. 

Ga de uitdaging aan 

Wethouder Middelkoop hoopt dan ook dat Terugwinnaars op Urk zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. “We hebben sinds de invoering van het nieuwe beleid gezien dat Urk hier serieus werk van maakt. Vanuit de gedachte van rentmeesterschap een prettige en duurzame leefomgeving creëren”, licht de wethouder toe. “En laten we eerlijk zijn: goed afval scheiden is niet moeilijk. Laten we het als een uitdaging zien om meer van afval te maken en van ‘waardeloos afval’ juist ‘waardevolle grondstoffen’ te maken”.

#Terugwinnaars laat niet alleen zien dat afval scheiden niet moeilijk hoeft te zijn, het toont ook wat er met goed gescheiden grondstoffen gedaan kan worden (en dat het daarom zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen zit). “Oud glas wordt weer nieuw glas en gft kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Pmd wordt gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en bloembakken.”

Eén vervuilde container kan betekenen dat een hele vracht wordt afgekeurd 

Dat goed inzamelen echt belangrijk is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de containers van zo’n zeshonderd huishoudens, als daar een aantal containers met vervuiling tussen zit, kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd. 'Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee verloren. Daarnaast kost het verbranden van afval veel geld.'


Bewaarfolder 


Binnenkort ontvangen alle Urker huishoudens de handige bewaarfolder ‘Urkers maken meer van afval’. In deze folder staat uitleg over de grondstoffen en kunnen inwoners zien welke nieuwe duurzame producten kunnen ontstaan uit afval. 'Het is toch een mooi idee dat jouw etensresten misschien als compost weer toegepast wordt in iemands tuin', sluit wethouder Middelkoop af.