Asata in actie voor waterputten in Koluweni

Emmeloord - De Liberiaanse Asata Kante (21) uit Emmeloord heeft een hulpactie op touw gezet onder de noemer ‘Water voor Koluweni’ in Liberia.

Asata kwam 7 jaar geleden met behulp van Vluchtelingenwerk in Nederland en kwam op het AZC in Luttelgeest in contact met Albert en Anne Marie Klein Tijssink uit Bant, die haar intensief geholpen hebben om haar weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Inmiddels heeft zij haar Mbo-2 opleiding in de zorg met succes afgerond, werkt zij bij de Talmahof als verzorgende, heeft daarnaast een baan als productiemedewerkster bij een agrarisch bedrijf en woont zelfstandig in een huurflat in Emmeloord.

 

Nederlanderschap

Binnenkort krijgt ze het Nederlanderschap. Ze is er erg blij mee, maar ze kan de situatie waarin haar dorpsgenoten in Liberia mee kampen niet vergeten. De leefomstandigheden in haar geboortedorp, Koluweni in Liberia, baren haar zorgen. In dit dorp van ongeveer 520 inwoners levert vooral het gebrek aan schoon en veilig drinkwater de meeste problemen op.

Vandaar dat Asata samen met Albert en Anne Marie een hulpactie voor deze gemeenschap opgezet heeft. Ze willen 5 veilige waterputten bouwen, toiletten met septictanks realiseren en een gemeenschappelijk badhuis bouwen met douche- en wasvoorzieningen.

Belangrijk in dit project is dat de dorpsbewoners in Koluweni zeer nauw en direct betrokken worden bij de plannen en uitvoering. Er is daarvoor een lokale projectorganisatie opgezet met de community leaders van het dorp, die toeziet op en medeverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Om de fondsenwerving te organiseren wordt gebruik gemaakt van het crowdfundingsplatform Steunactie. Mensen die het project willen steunen kunnen via de link een bijdrage leveren: https://steunactie.nl/actie/water-voor-koluweni/-4590