Woningbezitters kampen met onnodig hoge energierekening door tocht

Aangeboden door: strooming.nl

Een groot aantal huishoudens zit met een onnodig hoge energierekening.

Dit komt doordat zij te maken hebben met tocht in huis. Tocht komt voort uit kleine scheuren in de wanden, uit een kier tussen het kozijn en de muur of bijvoorbeeld het kozijn en de ruit, enzovoorts. Onlangs werd bekend dat de gasprijzen de komende periode verder toe zullen nemen. Daarbij wordt gas steeds zwaarder belast in vergelijking met stroom. Het maakt het voor woningbezitters interessant om tochtplekken op te zoeken en aan te pakken. Op deze manier is er minder gas nodig om de woning te kunnen verwarmen.

Onderzoek naar tocht in huis uit laten voeren

Er zijn verschillende externe partijen, die hulp kunnen bieden bij het onderzoeken van tocht in huis. Zelf op zoek gaan naar de plekken waar het tocht is vaak niet eenvoudig. Speciale apparatuur is benodigd om de oorzaak van tocht in huis nauwkeurig vast te kunnen stellen. Op basis van de gevonden bron kan voor een oplossing worden gezorgd. Tocht komt voornamelijk voor in oudere woningen. Er kan veel geld bespaard worden met het oplossen van tocht. Het maakt dat een onderzoek naar tocht in huis een rendabele keuze kan zijn.

Energiearmoede in oudere woningen

Binnen deze oudere woningen hebben bewoners steeds vaker te maken met energiearmoede. Het is een opkomend fenomeen, waarbij de kosten voor het verwarmen van de woning zo hoog oplopen dat bewoners deze kosten niet meer kunnen betalen. Althans, als de huidige trend in de prijzen voor gas en stroom zich doorzet. Tegelijkertijd hebben deze bewoners onvoldoende financiële middelen om de woning beter te kunnen isoleren. Het maakt dat zij steeds verder in de problemen raken. Zeker ook, omdat verhuizen in de huidige tijd geen optie is. Zowel aan betaalbare koop- als huurwoningen is een groot tekort in Nederland. Het aanpakken van tocht is voor deze woningen een relatief eenvoudige ingreep. Tochtstrips kunnen de tocht in huis en daarmee het energieverbruik verminderen.

Explosieve stijging in energieprijzen

Dat de energieprijzen stijgen zal niemand gemist hebben. Niet alleen het verbruik van stroom en gas in huis is fors duurder geworden. Ook bedrijven kampen door de stijgende energieprijzen met steeds hogere productiekosten. Dit betekent dat de producten die zij verkopen ook in prijs zullen stijgen. Daar waar inkomens niet altijd meestijgen met de stijgende prijzen. De vraag is of we begin volgend jaar een volgende stijging in de energieprijs mogen verwachten.

 

Investeren in zonnepanelen interessanter

Voor mensen die er het budget voor hebben is het mede door de stijgende energieprijzen steeds interessanter om te investeren in zonnepanelen. Zeker ook omdat er door veel gemeenten nu nog een subsidie aangeboden wordt voor deze investering. Het maakt dat zonnepanelen helemaal niet zo duur hoeven te zijn.