POLDERHEMEL | Dwergplaneet Pluto

De verre dwergplaneet Pluto, waarvan zijn baan grotendeels buiten die van Neptunus ligt, heeft een sterk wisselende afstand tot de zon. De variatie in die afstand is zo sterk dat dit sterke invloed heeft op de ijle atmosfeer van de dwergplaneet.

Aflevering 1351
13  – 20 OKTOBER
 

Afkoeling op Pluto  

In het jaar 1989 was de afstand van Pluto tot de zon het kleinst, iets kleiner dan die van Neptunus. De opwarming als gevolg daarvan ijlt nog een tijd na, zelfs tot 2018. Toen Pluto in de nacht van 15 augustus van dat jaar voor een ster langsschoof, werd geconstateerd dat de atmosfeer niet langer meer dikker werd, maar juist weer wat afnam. Deze afname wordt de komende honderden jaren alleen maar sterker, terwijl de dwergplaneet weer van de zon af beweegt. Een hele omloop van Pluto duurt maar liefst 248 aardjaren. De temperatuur op Pluto is nu zo laag dat stikstofgas uit de atmosfeer aanvriest op de oppervlakte. De start van de volgende periode van opwarming op Pluto valt pas te verwachten rond het jaar 2237, wanneer de dwergplaneet weer duidelijk naar de zon toebeweegt.
 

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 16 oktober)
Zon op: 08.05 uur; onder 18.40 uur.
Maan op: 17.55 uur (zaterdag); onder 03.56 uur (zondag).
MAAN – De schijngestalte groeit deze week verder aan. De maan Op woensdag 20 oktober is het om 16.57 uur Volle Maan (geheel zichtbaar, sterrenbeeld Vissen). Kijk enige uren later in het oosten.
PLANETEN – Tot in de kleine uurtjes zijn de planeten Jupiter en Saturnus van het zuidoosten tot het zuidwesten waar te nemen in sterrenbeeld Steenbok. In de avond, kort na zonsondergang, is de heldere planeet Venus nog even zeer laag in het zuidwesten te zien. 
 

Meteoren

De Tauridenzwerm is actief met een bescheiden aantal meteoren per uur (maximaal 6). De trage oranje meteoren kunnen soms erg helder worden: vuurbollen. De meteoren lijken uit de richting van sterrenbeeld Stier (Taurus) te komen. Dit sterrenbeeld staat in de nanacht hoog in het zuidoosten. Ook de meteorenzwerm Orioniden is actief; de meteoren daarvan zijn zeer snel met nalichtende sporen. De maximale activiteit van deze zwerm wordt op 21 oktober verwacht.
René P. Elings, tel. 0527-699142