Flevoland pakt kwaliteit en kwantiteit van water in provincie aan

Regio - De provincie Flevoland gaat de komende jaren werk maken van het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit in Flevoland.

Gedeputeerde water Harold Hofstra: 'Water is de basis van ons leven en van de natuur. Daar moeten we goed voor zorgen. Dat doen we samen met veel andere partijen, waarbij we ons richten op het aanpakken van de langere termijn opgaven zoals wateroverlast, waterveiligheid, waterkwaliteit en drinkwater.'

Drinkwaterbesparing

Het doel van de provincie is te zorgen dat het watersysteem, al het water in de polder en in de sloten, in Flevoland kwalitatief en kwantitatief op orde blijft. Daarnaast richt de provincie zich op nieuwe uitdagingen op het gebied van onder meer drinkwaterbesparing en waterbewustzijn. Ook aan de (grond)waterkwaliteit wordt nauw aandacht besteed, vanwege verontreinigingen die de kwaliteit bedreigen. Bescherming daarvan is daardoor belangrijk.

 

Samenwerken aan Flevolands water  

Hoewel de provincie Flevoland de regionale beleidslijnen op het gebied van water uitzet en het initiatief neemt kan zij dit niet alleen uitvoeren. Gedeputeerde Hofstra: 'Daar hebben we onze gebiedspartners hard bij nodig. Daarom werken we de komende decennia samen met onder meer waterschap Zuiderzeeland, drinkwaterbedrijf Vitens, LTO Noord, gemeenten, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en andere maatschappelijk betrokken organisaties.'