Uitspraak rechter helpt niet bij kavelonzekerheid Marknesse

Marknesse Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in oktober besloten dat de zaak tussen de Rabobank en ontwikkelaar Nebo over het grondeigendom in fase 3 van het uitbreidingsplan in Marknesse in de stand wordt gehouden waar zij zich momenteel in bevindt. Dit op verzoek van de procespartijen.

Dit betekent dat het hoger beroep aangehouden blijft tot 27 september 2022. Pas dan zal het Gerechtshof opnieuw een beslissing nemen over het vervolg van de procedure. De gemeente Noordoostpolder betreurt deze uitkomst, reageert ze in een memo aan de raad, maar is niet in de positie om een andere uitkomst te bewerkstelligen. ‘De betrokken bewoners in Marknesse hebben belang bij een spoedig eindvonnis’, aldus de gemeente.

Wie is de eigenaar?

In fase 3 is een aantal kavels bebouwd op grond waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is, een aantal kavels (onder optie/koop) uitgegeven, en nog een aantal kavels niet uitgegeven. Voor de mensen die momenteel op een bebouwde kavel wonen in fase 3 kan het probleem ontstaan dat zij minder gemakkelijk hun woning kunnen verkopen nu niet alle financiers/notarissen medewerking verlenen door de onzekere eigendomspositie.

Een aantal bewoners van de Rietpluim heeft de gemeente een aansprakelijkheidsstelling gestuurd voor eventuele geleden schade. Omdat deze aansprakelijkheidsstelling niet was onderbouwd is zij van de hand gewezen, maar de gemeente gaat ervanuit dat er later nog een volledige aansprakelijkheidsstelling met onderbouwing komt. De gemeente heeft niet uitgegeven kavels zolang de procedure loopt uit de verkoop gehaald.

Gedupeerd

De betrokkenen met een optie/koopovereenkomst voor een kavel in fase 3 zijn eveneens gedupeerd. Vaak hadden zij al hun huidige woning verkocht en plannen voor de nieuwe woning uitgewerkt. De gemeente heeft na het kort geding (februari 2021) geschikt met vier van deze gedupeerden en door deze schikking is het kort geding afgewend. Momenteel is de gemeente nog met één particulier en één projectontwikkelaar als gedupeerde in gesprek om tot een schikking te komen.

Aansprakelijkheid

Op de veiling in 2016 is de betreffende kavel door de gemeente aangekocht voor de ontwikkeling van woningbouw. Nu dit (momenteel) niet mogelijk is op het perceel heeft de gemeente Noordoostpolder de verkoper (Rabobank) en de veilende notaris (Nijsingh) aansprakelijk gesteld voor alle hier uit voorvloeiende schade. De schade die ontstaat in dit dossier tracht de gemeente te verhalen bij deze verkopende partijen van destijds (Rabobank/Nijsingh). Omdat de gemeente nu nog midden in de procedures zit is het schadebeeld nog niet inzichtelijk.

Ruim 100 woningen

Door de perikelen zit de woningbouw in Marknesse al weer een poosje op slot. De gemeente maakt nu haast met de ontwikkeling van kavel Muijlwijk, fase 4 in Marknesse Zuid waar naar schatting ruim 100 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het bestemmingsplan hiervoor gaat binnenkort in procedure.