Toon van Steen lijsttrekker Politieke Unie

Emmeloord - Toon van Steen is voorgedragen om bij de komende verkiezingen lijsttrekker te zijn van de Politieke Unie. Hij volgt Wiemer Haagsma op die drie periodes de lijst aanvoerde.

Wiemer Haagsma; ’De afgelopen drie periodes is de Politieke Unie doorgegroeid van een oppositiepartij naar een stabiele coalitiepartij. Samen met de drie andere coalitiepartijen hebben we de afgelopen twee periodes het beleid in Noordoostpolder vorm en inhoud gegeven. Het is een goed moment om nu het stokje van het lijsttrekkerschap over te dragen aan Toon van Steen.’

Kieslijst

De voordracht van het bestuur moet in december nog door de leden bekrachtigd worden. In die vergadering staan ook de kieslijst en het programma van de Politieke Unie voor de periode van 2022 tot 2026 op de agenda. Toon van Steen zit sinds 2014 in de raad en hij was de afgelopen periode fractievoorzitter. Naast zijn fractievoorzitterschap was Van Steen ook voorzitter van de vertrouwenscommissie bij de voordracht en benoeming van burgemeester De Groot.

Lokale partij

Toon van Steen over deze voordracht; ‘Ik ben blij dat het bestuur haar vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Ik heb enkele jaren geleden bewust gekozen voor de Politieke Unie omdat het een lokale partij is. Een partij die niet gestuurd wordt door ‘richtlijnen uit Den Haag’, maar die kiest voor de lokale belangen. Ik wil mij als beoogd lijsttrekker graag inzetten om de standpunten van de Politieke Unie ook de komende periode in het belang van de inwoners vorm te geven. Denken in kansen is onze slogan en daar blijf ik voor gaan.’