Ankerpad en Prof. Brandsmaweg krijgen bermbeton

Emmeloord - Het Ankerpad en de Prof. Brandsmaweg worden verbreed met bermbeton en grasbetontegels. Daardoor kunnen fietsers en landbouwverkeer elkaar op deze smalle polderwegen straks gemakkelijker en veiliger passeren.

De keuze voor bermbeton in plaats van het verbreden met asfalt is vanwege het beperken van de verkeerssnelheid. De uitvoering start in april 2022. Verbreden van buitenwegen met asfalt helpt niet mee aan het beperken van de verkeerssnelheid. Het Ankerpad is een 60 km weg. De gemeente wil op korte termijn ook de maximum snelheid op de Prof. Brandsmaweg verlagen naar 60 km/uur. Dit bevordert de verkeersveiligheid.