Fusie Aves en SCPO per 1 januari 2019

EMMELOORD - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de voorgenomen bestuurlijke fusie van stichting Aves en SCPO goedgekeurd.

Deze goedkeuring voor een bestuurlijke fusie bekrachtigt de intentie van Aves en SCPO om intensiever samen te werken. Samenwerken met als belangrijkste doel: het primair basisonderwijs in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove kwalitatief versterken en behouden. Die ambities kunnen nu worden waargemaakt. Colleges van bestuur van Aves en SCPO reageren verheugd: ‘We zijn erg blij met dit nieuws. We hebben toekomstbestendig onderwijs voor ogen dat past in deze tijd. Het kind staat daarbij altijd voorop!’

De nieuwe organisatie krijgt haar officiële startsein per 1 januari 2019. Ze gaat dan verder onder de naam Aves. De colleges van bestuur en raden van toezicht van SCPO en Aves kozen bewust voor deze bestaande naam. Het heeft een historie en is een krachtige metafoor. Samen met haar medewerkers gaat het bestuur werken aan een compleet nieuw Aves. ‘Het wordt een nieuw Aves met een nieuw uiterlijk én innerlijk waarin elementen van beide organisaties terugkomen.’

Per 2019 bestaat het nieuwe college van bestuur uit drie personen: voorzitter Leo Breukel en de twee leden Kristiaan Strijker en Jos Timmermans. De missie, visie en kernwaarden van de nieuwe organisatie staan de komende maanden centraal. Ook moeten de statuten worden goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder en de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR).