Studie naar oostelijke randweg Urk

URK - De provincie Flevoland en Urk starten nog dit jaar een verkennende studie naar de haalbaarheid van een oostelijke randweg bij Urk.

De randweg zou een oplossing zijn voor de toenemende drukte op de Domineesweg en Urk zou beter ontsloten worden op de A6. Uit onderzoek van de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder blijkt dat het verkeer op de Domineesweg de komende jaren flink zal toenemen.

De doorstroming van het verkeer zal verminderen en de oversteekbaarheid van de weg verslechteren. Daarmee komt de veiligheid onder druk te staan. Mogelijke oplossingen zouden zijn parallelwegen langs de Domineesweg op de veiligheid en doorstroming, maar ook naar de effecten van een oostelijke randweg Urk.

Verkenning

Op grond van de conclusies van het verkeersonderzoek hebben beide gemeenten en de provincie besloten om op korte termijn een verkenning te starten naar een oostelijke randweg Urk. Daarin wordt onder andere gekeken naar een optimale ligging van het tracé, de inpassing van de weg, effecten op de omgeving en de kosten. Belanghebbenden en omwonenden zullen worden uitgenodigd om mee te denken.