STOPPELS

Samenwerken geeft energie!

In de zomerperiode ben ik bij allerlei activiteiten geweest die door vrijwilligers waren georganiseerd. Denk aan sportieve en culturele evenementen, zoals het NK junioren bij AVNOP, de triatlon, Eventing in het Kuinderbos, de Fish Potato Run maar ook aan het Pieperfestival, NOPPOP, het Grastival en Oord.

Allemaal evenementen waar vrijwilligers samen de schouders onder zetten. Ze voelen en nemen hun verantwoordelijkheid om iets te organiseren voor ons allemaal. Ik vind het mooi om te zien dat bezoekers en deelnemers van het evenement genieten en daarom deel ik graag een compliment uit aan alle vrijwilligers die energie steken in de organisatie. Het is die energie die er voor zorgt dat andere vrijwilligers bereid zijn om ook weer hun steentje bij te dragen aan de volgende editie van het evenement. Op die manier wordt onze gemeente nog mooier en gezelliger voor de inwoners en bezoekers.

Graag doe ik hier een beroep op de ‘kracht van samenwerking’ voor een ander doel. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid en het gevoel van gezondheid van jongeren afneemt. Ze worden steeds meer in beslag genomen door allerlei ‘schermen’ en ervaren steeds meer druk om te presteren. Dat veroorzaakt stress en een minder gezonde leefstijl.

Gelukkig zie ik ook groepen jongeren die de uitdaging aangaan en zich fysiek inspannen, bijvoorbeeld op de skatebaan. Om onze jeugd uit te dagen willen we ons per 1 januari 2019 aansluiten bij de JOGG-aanpak. Deze afkorting staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Met JOGG willen we een gezonde omgeving creëren, zodat onze jeugd gezond opgroeit en actief ouder wordt.

Om die gezonde omgeving te creëren is de kracht van samenwerking hard nodig. Samenwerking tussen de jeugd, hun ouders, scholen, sportclubs, supermarkten, huisartsen het bedrijfsleven en de gemeente leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Ik zie dat acties om meer te bewegen en beter te letten op wat je eet en drinkt zorgen voor gezondere en gelukkigere jongeren.

Samenwerking levert energie voor een gezondere leefstijl voor iedereen. Die gezamenlijke inzet levert mij een zelfde ‘geluksgevoel’ op als terugkijken op een geslaagd evenement.