INGEZONDEN

Jammer

Wellicht ongenuanceerd en te eenvoudig, maar toch mijn gedachten en gevoelens over het Project “De Deel”. Bijna drie jaar geleden zijn we begonnen met de opdracht van de toenmalige wethouder Henk Suelman, aan de opdracht (ik omschrijf dit uiterst summier) ‘Ga met een gemotiveerde, creatieve groep mensen het traject in om een mooi Centrum te maken, gesteund door de bevolking.’

Ik beperk mij nu tot de kleine Deel. Onder leiding van een uitermate deskundige, kordate en ervaren projectleider, zijn wij begonnen. Bespreken, initiëren van bijeenkomsten met de bevolking, behoefteanalyses , etc. De bevolking koos vrijwel unaniem voor ( nogmaals, ik beperk mij tot de kleine Deel) doodeenvoudig voor een gezellig plein: Terrasjes, een fonteintje, mooie klinkertjes, wat kunst, veel groen. etc. etc. En natuurlijk had en heeft dat tot consequentie dat de parkeergelegenheid voor het Voorhuys, zou verdwijnen.

Nu, ruim 2 jaar verder ? We zien nog niets. Met ‘we” bedoel ik de gemotiveerde en creatieve mensen in onze werkgroep, gesteund door de Polderbevolking”. En we waren enthousiast en wars van cynisme, ondanks het gegeven dat de ‘bevolking’ de afgelopen decennia wel ‘cynisch’ was.

Ik bespeur ondertussen opnieuw cynisme. Niet alleen onder onze gemotiveerde club mensen, maar ook weer onder de bevolking. .

Richard Stolwijk, Emmeloord