OMDENKEN

Waarneming

Zelfs bij Hidde slaat het als een bom in als bekend wordt dat ik per oktober waarnemend burgemeester van gemeente Noordoostpolder ben. Een korte periode als overbrugging tussen de vertrekkende burgemeester Aucke van der Werff en de, nu ik dit schrijf, aankomende onbekende. Er zijn vragen over het waarom en hoe merk ik. Vandaar deze keer het thema, waarneming.

Er is verwarring over het begrip waarnemer. Een waarnemer is in beeld bij een vacante (lege) positie. In dit geval, nu burgemeester Van der Werff afscheid neemt en de nieuwe burgemeester nog niet benoemd is heeft gemeente Noordoostpolder een vacature voor het ambt van burgemeester. Het kan zich ook voordoen als een burgemeester tijdelijk terug treedt uit het ambt vanwege bv. langdurige ziekte. Een andere situatie waarbij het dikwijls speelt is als een vacature ontstaat terwijl er een gemeentelijke herindeling op touw is. Het is verstandig dat proces dan eerst af te ronden.

Waarnemer wordt vaak verward met plaatsvervanger. Een plaatsvervanger neemt de functie (plaats) in van iemand die om welke reden ook ergens niet aanwezig kan zijn. Er is dus geen vacature van het ambt maar bv. een dubbele agendering, ziekte of een vakantieperiode. Bij een gemeente noemen we de plaatsvervanger de loco, de locoburgemeester is een wethouder. Ook als de waarnemend burgemeester verhinderd is neemt de loco zijn plaats in. Ik merk aan Hidde dat dit laatste even moet indalen.

De voor de hand liggende vervolgvraag is, wie bepaalt of er een waarnemer komt. Dat is de Commissaris van de Koning. Hij (in ons geval) bepaalt ook wie het wordt. In het geval Noordoostpolder speelt het volgende daarbij een rol. Tijdens de aankondiging van burgemeester Van der Werff over zijn terugtreden is de gemeenteraadverkiezing op komst. De keus is dan, kiest de oude of nieuwe raad de nieuwe burgemeester. Begrijpelijk kiest men voor de nieuwe raad. Dat is verlies van tijd. De procedure begint later. Ook bij een slagvaardig optreden van de vertrouwenscommissie is er een periode te overbruggen. In ons geval kiest de commissaris voor een waarnemer.

De waarnemend burgemeester vervult alle rollen van het burgemeestersambt. Zo is hij/zij, naast de representatieve taken, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Tevens valt openbare orde en veiligheid onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Denk daarbij aan de veiligheidsregio met de hulpdiensten zoals brandweer, politie, en GGD. De burgemeester, politiechef en officier van justitie werken samen in het driehoeksoverleg.

Laten we hopen dat de hulpdiensten in deze periode niet veel bijzonders te doen krijgen en de gemeente op volle kracht doorgaat met de uitvoering van het collegeprogramma. Met hen zal ik me daar voor inzetten.

Ja Hidde, het waarnemen is een tijdelijke maar serieuze taak.

Henk Tiesinga