Provincie Flevoland stimuleert innovatie

Lelystad - Flevolandse ondernemers die hun innovaties en plannen willen toetsen op haalbaarheid kunnen zich nu aanmelden bij het TMI Proof of Concept Fonds (POC-fonds) Flevoland. In het fonds zit 13,3 miljoen euro.

Gedeputeerde Jop Fackeldey, Ger de Bruin, directeur Flevoland Capital, en Rob Schouten, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL), openden het fonds afgelopen vrijdag tijdens het evenement Flevoland Groeit. Daarnaast werd ook de voucherregeling voor ondernemers gelanceerd.

Gedeputeerde Fackeldey, die gedeputeerde Jan Nico Appelman verving, toonde zich trots op de regelingen: 'Flevolandse ondernemers willen groeien. Financiering is daarvoor een belangrijke voorwaarde waarop ondernemers soms vastlopen. Als provincie springen we in dat gat en lossen we een probleem op'.

Provinciale doelstelling

Het stimuleren van innovatie is essentieel voor de bevordering van economische groei in Flevoland. Dat is een belangrijke doelstelling van de provincie. Het geld is beschikbaar gesteld door provincie Flevoland, de Rijksoverheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Het fonds wordt beheerd door Flevoland Capital.

Flevoland Capital

Naast financiële steun, staan de mensen van Flevoland Capital ook klaar om ondernemers te helpen met hun kennis en netwerk. Met de openstelling van het POC-fonds gaan er voor ondernemers in Flevoland veel deuren open. Die naar kapitaal, maar ook naar kennis en expertise. Flevoland Capital is al jaren actief als fondsbeheerder met als doel Flevoland verder te laten floreren. Iets wat de provincie absoluut verdient. Directeur Ger de Bruin: 'Nu kunnen we verder investeren in het verstevigen van ons ecosysteem voor ondernemers, daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij. We roepen ondernemers dan ook op om zich bij ons aan te melden met hun plannen via www.pocfondsflevoland.nl'.

Voucherregeling

Tegelijkertijd met het POC-fonds, werd ook de voucherregeling voor ondernemers gelanceerd. Met een voucher kunnen ondernemers kennis of onderzoek inkopen en 50 procent van de investering terugkrijgen met een maximum van 15.000 euro. Het doel is om hiermee groeibelemmeringen weg te nemen en ondernemers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De OMFL behandelt de aanvragen voor de voucherregeling. Aanmelden kan via www.voucherregelingflevoland.nl.